Онкология и Изкуствен интелект

Защо шимпанзетата не се разболяват от рак?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Може би сте чували, че хората и шимпанзетата имат нещо общо като, например 96 процента обща ДНК. И така, защо болести като рака са толкова често срещани при хората, но толкова  редки при шимпанзетата? Ако нашата ДНК е почти идентична, не би ли трябвало да сме изложени на риск от същите заболявания?

ДНК метилиране

Според едно проучване разликата се дължи на нещо, наречено ДНК метилиране, което включва химическа модификация на ДНК. По принцип метилирането променя някои позиции на
ДНК в генома и може също така да сигнализира на клетките да превключат специфични гени в позиция „изключено“.

Очевидно хората и шимпанзетата имат различни модели за метилирането на ДНК. Така че, въпреки че можем да споделяме много от едни и същи гени, начините, по които нашите
клетки включват и изключват тези общи гени, се различават.

И тъй като поне някои от тези гени са свързани със заболявания, включително такива като рак, вариациите в начина, по който се извършва метилирането на ДНК сред хората и
шимпанзетата, могат да помогнат да се обясни защо шимпанзетата изглежда избягват заболявания, често срещани при хората.

Генна експресия и среда

И така, какво обяснява разликите между метилирането на ДНК при човек и при шимпанзе? Може това да е отчасти биологично, но учените също така знаят, че факторите на околната
среда също могат да повлияят на метилирането.

Така, че изучаването на метилирането при хора и шимпанзета може да даде на учените доказателства за това как генетиката и околната среда се комбинират, за да направят
хората по-уязвими към рак и други заболявания.

Източник на информация:
1.https://indianapublicmedia.org/amomentofscience/humans-chimps-cancer.php
Nordling, Lisa. „Scientists are studying chimpanzee food as a way to treat human diseases, including cancer.“ Quartz:Africa. July 4, 2017. Accessed September 10, 2018.
Varki, Nissi M. Varki, Ajit. „On the apparent rarity of epithelial cancers in captive chimpanzees.“ Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2015 Jul 19; 370(1673): 20140225. doi: 10.1098/rstb.2014.0225
„New insights into why humans are more susceptible to cancer and other diseases.“ EureakAlert! August 23, 2012. Accessed October 3, 2018.
Zeng, Jia. Konopka, Genevieve. Hunt, Brendan G. Preuss, Todd M. Geschwind, Dan. Yi, Soojin V. Divergent Whole-Genome Methylation Maps of Human and Chimpanzee Brains
Reveal Epigenetic Basis of Human Regulatory Evolution. Am J

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости