Защо бактерии и тумори се отказват от кислорода?

За да получат енергия от хранителните вещества, живите организми трябва да проведат с тях огромен брой биохимични реакции на разграждане. Тези реакции могат да бъдат разделени условно на 2 групи. Да вземем например една молекула глюкоза, на първо място в нашите клетки с нея ще се извършат поредица от трансформации, които не изискват кислород (това … Продължете с четенето на Защо бактерии и тумори се отказват от кислорода?