Онкология и Изкуствен интелект

Второ мнение след поставена онкологична диагноза

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ако Ви е поставена онкологична диагноза и Ви предстой провеждането на лечение, то е добре да знаете, че добрата лекарска практика изисква да се проведе по възможност, и втора оценка на цялостния диагностичен и лечебен процес.

Това позволява да се уточни с голяма вероятност поставената диагноза и да се знае, че за пациента са взети най-добрите решения, които произтичат от медицината базирана на доказателства към датата на вземането на тези решения. Това е така нареченото „второ менение“ в онкологията и понякога е критично важно за прогнозата при пациента въобще! То може да Ви спести понякога много главоболия и тежки моменти.

Като пациент, трябва да знаете, че ако има възможност да се възползвате от второ мнение, то трябва да го направите!

Общо за второто мнение в медицината

Какво представлява Второто мнение?

В медицината, то е мнение на лекар, различен от първия за пациента. Вторият лекар преглежда медицинската документация на пациента и дава мнение за  здравословния му проблем и как трябва да се лекува. Второто мнение може да потвърди или постави под въпрос плана за диагностика и лечение на  първия лекар, да даде повече информация за болестта или състоянието на пациента и да предложи други възможности за лечение (3).

Второто мнение е инструмент за подкрепа на решения за валидиране или изменение на вече предложено лечение от друг лекар. Второто мнение може да окаже критично  влияние върху диагнозата, лечението и прогнозата. Пациентът може да се възползва от оптимизация на лечението и/или да избегне ненужни рискове.

Лекарят може  да се възползва от по-малко излагане на правни претенции, а здравните организации могат да се възползват от осигуряване на качеството лечение и спестяване на разходи от ненужни дейности.

Независимо от това, вредното използване на този инструмент, също може да предизвика ненужни медицински  разходи.

През последните години много пациенти предпочитат да потърсят второ мнение за болестта си и за евентуалните наличните лечения. Частните и публичните застрахователни компании се опитват да контролират разходите за операции, като настояват и дори изискват второ мнение преди операцията (в САЩ).

Въпреки че вторите мнения са често срещани в медицинската практика, по тази тема се знае сравнително малко. Повечето от изследванията, оценяват клиничната полза от вторите мнения, причините, поради които пациентите търсят второ мнение, и характеристиките на тези пациенти, както и технологичните
интервенции за насърчаване на второ мнение, както и етичните или правни въпроси, свързани с вторите мнения, въобще (1).

Източници на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22164936?fbclid=IwAR10v_XRTVGHoVILzkCIUySKXc3N-qulIdKOwjReSqFCkGGzJqpQExAQNlI
2.https://www.obgyn.net/residency-womens-health/professionalism-second-opinions-and-keeping-ego-out-medicine?fbclid=IwAR2HulCxo9n7fMuvqLtZixjEWtZdTBsyxdP2xiecqP6wd_th1oRSCo7lImI
3.https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/second-opinion?fbclid=IwAR1puqB-zNtBPPChrTBJsC2BI1LmcHCLyTIGla30k8yyYvGECp74-v7Ph1E

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака