Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Вредна ли е Озонотерапията?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Тази статия предоставя общ преглед на озоновата терапия, включително нейната употреба, предложените ползи и възможните рискове и странични ефекти.

Озонотерапията към настоящия момент е противоречива практика част от алтернативна медицина, използваща озонов газ за борба с различни видове болести, включително и рак.

Озонът представлява форма на кислород (О3). В алтернативната медицина практикуващите озонотерапия използват газови или течни форми на озон за лечение на медицински състояния, както и като  локален дезинфектант.

Озонотерапията се практикува в медицински контекст в продължение на много години. Въпреки това, използването ѝ си остава спорно на фона на опасенията за безопасност.

Няма и достатъчно натрупана база от данни, които да са доказателствво за нейната полза от гледна точка на Медицината базирана на доказателства.

През 2019 г. Администрацията по храните и лекарствата (FDA) предупреди да не се използва озонотерапия. Това е така, защото както беше отбелязано по-горе, няма достатъчно доказателства, за да се заключи, че е ефективна или безопасна за медицинска употреба.

Какво е озонотерапия?

Озонотерапията се отнася до медицински практики, използващи озонов газ.

Озоновият газ е форма на кислорода. Този безцветен газ е съставен от три кислородни атома (О3). В горната част на земната атмосфера този слой озонов газ защитава Земята от слънчевата УВ радиация.

В ниските част на атмосферата, по-близо до земната повърхност, обаче озонът е по-скоро „вреден замърсител на въздуха„.

Озоновият газ е вреден, при вдишване за човек, като може да доведе до дразнене на белите дробове и гърлото, кашлица, както и влошени симптоми при астматици.

Високата експозиция може да доведе до увреждане на белите дробове и дори да бъде фатална.

Някои изследователи обаче смятат, че озонът може да има терапевтични ефекти приложими в медицината. Например, в един преглед от 2011 г. се съобщава, че озонотерапията  е била използвала за следните лечение на следните видове заболявания:

1.Лечение на артрит;
2.Борба с вирусни заболявания, като ХИВ и ТОРС;
3.Дезинфекция на рани;
4.Лечение на исхемична болест на сърцето
5.Лечение на макулна дегенерация
6.Лечение на ракови заболявания

Понастоящем изследователите изследват ефектите на озонотерапията върху човешкото тяло, за да идентифицират всякакви потенциални терапевтични ползи.

Досега обаче има малко проучвания за истинската ефективност и безопасност на този вид терапия. Поради тази причина официалните организации в момента не одобряват  използването ѝ.

Работи ли?

Според една статия от 2005 г. няма достатъчно доказателства, за да се препоръча озонотерапията при лечение на ХИВ или други инфекциозни, сърдечни,  или ракови заболявания. А също така и за състояния на кожата или редица други органи.

Въпреки, че озонът е постигнал успех срещу вируса, който причинява ХИВ извън тялото, досега няма проучвания, които да показват неговата безопасност или ефективност  при живи хора.

Някои изследвания предполагат, че озонотерапията може да се бори с различни болести, включително и рак, чрез модулиране на отговора на имунната система и възстановяване на  кислородния дефицит в организма.

Въпреки това, не са провеждани рандомизирани контролирани изпитвания при хора с ракови заболявания, както и каквито и да е било изпитвания на хора с озонотерапия при каквито и да е състояния.

FDA не разрешава използването на озон за лечение, защото „няма доказателства за безопасност и ефективност“.

Това означава, че изследователите трябва да проведат още много изпитвания, преди да определят истинските ефекти на озоновата терапия върху човешкото тяло и дали тя  има или не терапевтични ползи.

Безопасна ли е озонотерапията?

Въпреки, че някои изследвания сочат, че полезните ефекти от озонотерапията са последователни и безопасни, други източници считат, че няма достатъчно доказателства,  за да се докаже нейната истинска ефективност или безопасност.

През 2019 г. Администрацията по храните и лекарствата (FDA) предупреди да не се използва озонотерапия.

Що се отнася до използването ѝ като дезинфектант, FDA заявява, че „ за да може озонът да бъде ефективен като бактерицид, той трябва да присъства в концентрация,  далеч по-голяма от тази, която може безопасно да се понася от хора и животни.“

Озонотерапията е имала неблагоприятни ефекти в миналото, някои от които са били доста тежки.

За пациенти, които са раково болни, трябва да се знае, че са съобщавани са случаи, при които директното вливане на озон интравенозно е довело до белодробна емболия и смърт“.

Според статия от 2005 г. „Има някои случаи на употреба на озон, водещ до емболия, инфекции и двустранна загуба на зрителното поле след лечение с  на озонотерапия.“

Самият озон е вреден за хората. Излагането на озон е свързано със „значително увеличаване на риска от смърт от респираторни заболявания“ и има добре известни токсични  ефекти върху белите дробове при хората.

Дори и малки количества озонът могат да раздразни белите дробове и гърлото, което да доведе до кашлица, задух и увреждане на белодробната тъкан.

Процедури

Озонът по своето естество си е естествен газ. Използването му като лекарство, при хората включва приложение върху кожата, като се използва като озонирана вода,  газ или се използват озонова сауна, в която част от тялото е изложена на озоновия газ.

Тъй като озонът дразни дихателните пътища, важно е хората да се уверят, че никога не вдишват газа!

За някои процедури може да се извърши процес, известен като автохемотерапия. Научните изследвания не са доказали безопасността на тази процедура.

Странични ефекти

Страничните ефекти, свързани с озонотерапията, могат да варират в зависимост от вида на лечението, което пациентът може да претърпи.

Хората никога не трябва да вдишват озон! Ако попадне в обалстта на : устата, носа или очите, може да ги изгори, както и да причини кашлица, гадене, повръщане или главоболие. По-тежкото
изложение може да доведе до респираторни усложнения.

Резюме
Озонотерапията е практика от алтернативната медицина, която използва озонов газ за своята дейсност. Спорена си оства нейната ефективност и безопасност.

Понастоящем изследователите изследват ефектите на озонотерапията върху човешкото тяло, за да идентифицират всякакви потенциални терапевтични ползи може да има.

Озоновият газ е токсичен за хората и има малко проучвания за безопасността му. Поради тази причина официалните организации в момента не подкрепят  използването му.

Всеки, който има въпроси относно озонотерапията, трябва да говори с лекар!

Източник на информация:

1.https://www.medicalnewstoday.com/articles/320759#does-it-work

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Алтернативни лечения