Онкология и Изкуствен интелект

Възпалението „насърчава“ прогресията при рака на панкреаса

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Връзката между рака и възпалението е била документирана още през 1863 г., когато Рудолф Вирхов открива бели кръвни клетки, известни още и като левкоцити, инфилтриращи неопластична тъкан. Днес, след като връзката между рака и възпалението е по-добре разбрана, изследователите активно изследват специфичните биологични механизми.

Проучване, публикувано наскоро в Science, изяснява някои от механизмите, лежащи в основата на възпалителния рак на панкреаса.

Изследователският екип е изследвал въздействието на възпалението върху определени клетки на панкреаса (епителните).

Изследователите са индуцирали възпаление в миши модели на панкреатичен дуктален аденокарцином (PDAC). Възпалителни клетки, са били инфилтрирани в тъканта на
панкреаса след индуциране на възпаление. Без по-нататъшна намеса, е било установено, че възпалението е започнало да отшумява в рамките на една седмица и имунният клетъчен профил се е върнал
към нивата преди индукцията за по-малко от месец.

Изследването също така е проверило ефекта на възпалението върху KRAS-мутиралия рак на панкреаса, който е представителен за 95% при панкреатичните дуктални аденокарциноми.

След активиране на KRAS в мишата система, мишките, изложени на възпаление са имали ускорен растеж на тумора и са се поддали на заболяването, докато контролните модели са били до голяма
степен незасегнати.

Изненадващо, дори когато KRAS се е активирал три месеца след възпалителното събитие, туморите при мишките, изложени на възпаление, са напредвали значително по -бързо,
отколкото при контролните. Тези открития показват, че възпалението налага дълготрайни промени в епителните клетки на панкреаса. Освен това, когато в присъствието
на мутантния KRAS, тези препрограмирани клетки са насърчавали прогресията на рака.

След индуцираното възпаление, обширен молекулярен анализ на епителните клетки на панкреаса е показал значителни промени в генната експресия.

Много от гените, активирани след
възпалението, включително тези, свързани с преживяемостта и пролиферацията на клетките, са имали добре установена роля в развитието на тумора.

Изследването установява специфични механизми, участващи във възпалителния рак на панкреаса. Тъй като ракът на панкреаса има един от най-ниските петгодишни проценти на
преживяемост сред всички ракови заболявания, тези открития са ценни за изследователите, тъй като те продължават да търсят животоспасяващи лечения за рака на панкреаса.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/21336/inflammation-promotes-pancreatic-cancer-progression?fbclid=IwAR2bpfjxUBH6nakRpTv4dkcsW3yGiHCBYh83xu_Pszk3PGcBQiIOO2C5f0s

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости