Онкология и Изкуствен интелект

Ваксинацията срещу COVID-19 създава силен имунитет при пациенти с ракови заболявания

I.Bivolarski
I.Bivolarski
27.08.2021

Пациентите с ракови заболявания имат по-висок риск от развитие на тежки симптоми при инфекция с COVID-19. Много пациенти с рак, подложени на активна терапия на рак, са имунокомпрометирани, което ги прави още по-податливи на заразяване с COVID-19.

Защитата на уязвимите групи от населението, включително тези с рак, от COVID-19 е висок приоритет за общественото здраве. Следователно ефикасността на ваксините срещу COVID-19 е съществен фактор, който пациентите и техните лекари трябва да вземат предвид.

Насърчителни данни, публикувани наскоро от екип изследователи в JAMA Oncology, предполагат, че повечето пациенти с рак, които са получили две дози от мРНК ваксината на BioNTech-Pfizer, все още са запазили имунитета си четири месеца след ваксинацията.

Изследователите са измерили титрите на анти-спайк (anti-spike, anti-S) имуноглобулинови G (IgG) антитела срещу SARS-CoV2 в кръвни проби от 95 пациенти с рак с различни солидни тумори, които са били подложени на системна терапия. Най-разпространените видове рак в проучването са били: стомашно -чревните, белодробните и на гърдата. Пациентите са получавали различни лечения, включително химиотерапия, имунотерапия и биологична терапия. Някои пациенти са получавали повече от една терапия.

Серопозитивността, наличието на специфичен маркер в кръвта, се е определял като 50 или повече AU/ml. Следователно кръвни проби, считани за положителни, са съдържали специфични за COVID антитела, които са могли да предпазят от инфекция с COVID-19.

Предишни данни от същата група пациенти са установили, че 92% проявяват серопозитивност средно 28 дни след втората доза ваксинация.

Приблизително четири месеца (или средно 123 дни) след втората доза ваксина, 87% от пациентите са дали положителен тест за анти-S IgG антитела. Титрите на анти-S IgG
са варирали в зависимост от вида на тумора и терапията. Изследователският екип е открил, че най-ниските титри са при пациенти, получаващи имунотерапия плюс химиотерапия/биологична терапия.

Проучването е включвало и 66 здрави контроли, избрани измежду болногледачите, придружаващи пациенти на лечение. По-специално, 100% от контролите са дали положителен тест за анти-S IgG антитела, както в настоящите, така и в предишни проучвания.

Докато ваксинираните пациенти, подложени на лечение за рак, са генерирали по-малко анти-S IgG от здравите индивиди, авторите заключават, че процентът на серопозитивност остава висок за повечето от тези пациенти с рак до четири месеца след ваксинацията.

Източник на информация:

1.https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2783031
2.https://www.labroots.com/trending/cancer/21147/covid-19-vaccination-induces-strong-immunity-cancer-patients?fbclid=IwAR1keOayVoUKoMbVYcGAV_TIfbEfnfYsHCUSWxu8Zt3393mJL0YYjb0w4fk

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко