Онкология и Изкуствен интелект

Увеличават ли се хората, които са преживели рак?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Защо диагнозата рак не винаги е присъда?

Според последните статистически данни в световен мащаб имаме увеличаване на преживяемостта сред хора поставана им диагноза рак.

Това се дължи най-вече на подобрените диагностични подходи, скрининг програмите и новите лечения, които се развиха в последните години. Когато говорим за увеличена преживяемост,
трябва да го направим с уточнението, че то се базира все пак на статистически данни и като не можем да говорим опростено само за „един вид рак„.

Самия термин води след себе си негативни асоциации сред обществото и хората, но не трябва да се забравя, че под названието „рак“ се разбират много видове, „заболявания“ и процеси, които протичат коренно различно при различните пациенти (дори в могат да протекат различно в определен период на живота на човек).

Има и много съпътстващи фактори освен термина „рак„. В него най-общо влизат хистологичния вид и стадия на заболяването. Разбивката за преживяемостта се прави най-вече по последното,
което дава една сравните;но пълна информация, какво предстой оттук нататък с пациента, с неговото лечение и преживяемост по години.

Днес, например, според сайта Cancer.gov има почти 17 милиона живи души в Съединените щати, които са били диагностицирани някакъв вид рак.

Някои от тези хора се счита, че са вече „без рак„, други все още го имат и продължават активно наблюдението си.

Тук можете да се запознаете с настоящите тенденции по този въпрос
в САЩ: Cancer Facts & Figures 2019 

Каква е статистиката преживяемостта от рак за България е трудно да се отговори, защото към днешна дата в нашата страна няма пълни данни за това, което се дължи на слаба институционална ангажираност на правителствата.

Както беше споменато, преди години повечето от тях, биха живели по-малко с тази диагноза. Това вече не е така за повечето видиве рак.

Това важи особено за децата с рак и тези, чиито ракови заболявания са открити рано, преди да се разпространят.

Трябва да се има предвид, че някои видове рак растат много бавно. Те на практика никога не биха оказали влияние върху организма през живота на човек.

Счита се, че в нашия живот претърпяване много генетични мутации и дори някой от тях да доведат до изява на „място“, не биха застрашили живота на човек по никакъв начин. Те се откриват по някаква странична причина в много късна възраст и се отбелязват само статистически.

Отделния индивид не търпи негативно влияние заради тях.

Друга голяма причина за увеличената преживяемост в днешно време е, че някои пациенти вече започнали лечение реагират много добре на него.

Дали ще става въпрос за цитостатична химиотерапия или за таргетно или имунолечение, тези индивиди извличат максимална полза от приложеното има лечение и в повечето случай
дават перфектен отговор към него с многогодишна преживяемост.

Какъв е процента на тези пациенти сред всички страдащи от рак е трудно да се отговори (в определени стадии), защото има различни национални статистики, които се различават много сред различните държави, но статистиката е убедителна, че почти навсякъде в развития свят подобни случай се увеличават.

Има за съжаление и други видове рак, които растат и се разпространяват по-бързо и са по-трудни за лечение. Те имат разбира се и малко по-различна статистика за преживяемостта.

Тук можете да прочетете статията: Каква е разликата между окончателно излекуване и ремисия при раковите заболявания?

Те понякога (макар и не задължително) отговарят по-малко към дадено лечение, и продължителността на живота като цяло при тях е по-малка. Дори и в такива случай
има светлина в настоящо време, което показва, че и при тях се увеличава продължителността на живота. Да с малко, но се увеличава.

Пак трябва да споменем, че тук влияние оказват многожество фактори, като вид на хистологията и стадий на заболяването.

Източник на информация:

1.https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2019.html

2.https://www.cancer.org/cancer/cancer-basics/questions-people-ask-about-cancer.html

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака