Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

TURANDOT: Бевацизумаб/капецитабин не показва предимство пред бевацизумаб/паклитаксел

I.Bivolarski
I.Bivolarski
30.06.2019

Както се съобщава в The Lancet Oncology от Christoph Zielinski от Медицинския университет във Виена и от Централноевропейската кооперативна онкологична група, крайните резултати от проучването TURANDOT, фаза III са показали, че общата преживяемост на бевацизумаб за първа линия с капецитабин не е по-добра спрямо бевацизумаб/паклитаксел при анализа сред пациенти с напреднал HER2-отрицателен рак на гърдата.

По-рано докладваният междинен анализ от проучването е показал, че преживяемостта без прогресия (вторичната крайна точка) е значително по-добра при  бевацизумаб/паклитаксел; не е имало обаче значителна разлика в общата преживяемост.

В откритото проучване, са участвали пациенти с локално рецидивирало или метастатично заболяване от 51 центъра в Унгария, Израел, Австрия, Румъния, Чехия, Полша,  Латвия, Босна, Словакия, Сърбия, България и Хърватия, които са били рандомизирани да получават одобрени схеми на лечение. Бевацизумаб /паклитаксел или бевацизумаб/  капецитабин. Лечението се е състояло в едното рамо от бевацизумаб на 10 mg /kg на ден 1-ви и 15-ти плюс паклитаксел от 90 mg /m2 на ден 1-ви, 8 и 15 на всеки 4 седмици срещу  бевацизумаб от 15 mg / kg на ден 1-ви плюс капецитабин от 1000 mg / m2 два пъти дневно в дни от 1-ви до 14-ти на всеки 3 седмици. Рандомизацията е била стратифицирана по статуса на рецептора на естроген или прогестерон, страната на произход (???) и менопаузалния статус.

Основната цел е била да се демонстрира неинфериорна обща преживяемост с бевацизумаб / капецитабин спрямо бевацизумаб / паклитаксел в популацията по протокол,  като се отхвърли нулевата хипотеза за инфериорност (коефициент на риска [HR] > 1,33) по модел на пропорционален риск на Кокс. Рандомизирани са били общо  564 пациенти; популацията по протокол се е състояла от 531 пациенти, включително 266 в групата на бевацизумаб /паклитаксел и 265 в групата на бевацизумаб / капецитабин.

Обща преживяемост и нежелани събития

При крайния общ анализ на преживяемостта, средната обща преживяемост е била 30,2 месеца в групата на бевацизумаб /паклитаксел спрямо 26,1 месеца в  групата на бевацизумаб / капецитабин. Стратифицираното рисково съотношение е било 1,02 (97,5% повтарящ се интервал на достоверност [RCI] от –∞ до 1,26,  повтарящ се Р = .0070), което показва неинфериорност. Нестратифицираният модел на Кокс дава коефициент на риск от 1.13 (97.5% RCI от –39 до 1.39,  повтарящ се Р = .061), без да подкрепя неинферирността. Анализите за намерение за лечение са съвместими с резултатите от протокола. Средната преживяемост без
прогресия е била 10.9 срещу 8.1 месеца (стратифициран HR = 1.32, Р = .0066).

Най-често срещаните > 3 степен на нежелани реакции при всички рандомизирани пациенти са били: неутропения (19% срещу 2%), синдром на ръка-крак (<1% срещу 16%),  периферна  невропатия (14% срещу <1%), левкопения (7% срещу <1%) и хипертония (4% срещу 6%). Сериозни нежелани събития са се проявили при 23% срещу 25%.  Смъртните случаи е имало при двама пациенти (1%) в групата на бевацизумаб / паклитаксел, които са се считали за свързани с лечението.

Изследователите са заключили, че: Бевацизумаб плюс капецитабин представлява валиден вариант за първа линия за лечение при HER2-отрицателен, локално рецидивирал или метастатичен рак на гърдата, предлагащ добра поносимост без да се компрометира общата преживяемост в сравнение с бевацизумаб плюс паклитаксел. Въпреки че  преживяемостта без прогресиране с комбинацията бевацизумаб плюс капецитабин е по-малка от тази, отбелязана с бевацизумаб плюс паклитаксел, предлагаме  лекарите да обмислят възможни рискови фактори за прогнозиране на общата преживяемост, индивидуалните приоритети на лечението и различните профили на безопасност.

Проучването е финансирано от Roche.

Източници на информация:

1.Zielinski C, et al: Lancet Oncol 17: 1230-1239, 2016.
2.http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30154-1/abstract
3.https://www.ascopost.com/issues/october-10-2016/bevacizumabcapecitabine-vs-bevacizumabpaclitaxel-in-her2-negative-breast-cancer/?fbclid=IwAR1oDIgil9rVpfZy5auZB-BposnHvpUA9kuzhKRGWWtJB_xRbAWCmxS5Fgs
4.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00600340 /2-arm Trial of Paclitaxel Plus Bevacizumab vs. Capecitabine Plus Bevacizumab
5.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25268370?dopt=Abstract
6.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23312888?dopt=Abstract

   Send article as PDF   
Trial Wars