Онкология и Изкуствен интелект

Тукатиниб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Tucatinib (ARRY-380) представлява малка експериментална молекула, инхибитор на HER2 използвана при лечението на рак.

Тукатиниб е перорален, инхибитор на тирозин киназа ErbB-2 на човешкия епидермален растежен фактор (също наречен HER2) с потенциална антинеопластична активност.

Тукатиниб да се свързва селективно и да инхибира фосфорилирането на ErbB-2, което от своя страна може да предотврати активирането на ErbB-2 сигналните трансдукционни пътища,  водещо до инхибирането на растежа и смърт на ErbB-2-експресиращи туморни клетки.

ErbB-2 се свръхекспресира в различни ракови заболявания и играе важна роля в клетъчната пролиферация и диференциация.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства