Онкология и Изкуствен интелект

Трябва ли онкоболните да провеждат физиотерапия?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В онкологичната практика се срещат редица въпроси като: Безопасна ли е физиотерапията при онкоболни? Може ли да причини някакви проблеми? Може ли да доведе до прогресия на раковото заболяване?

Това са все въпроси на които ще се опитаме да дадем отговори. Тези въпроси могат да бъдат модифицирани и с въпроси с конкретна понякога за пациента насочесност като: Могат ли онкоболните с белодробен карцином (или който и да е друг вид рак) да провеждат физиотерапия?

Ако Ви предстой онкологично лечение и желаете да проведете физиотерапия, трябва да разговаряте с Вашия лекуващ лекар и с физиотерапевт за процедурите, които трябва да Ви бъдат проведени!

Няма ясни отговори на по-горните въпроси свързани с физиотерапията. След преглед в PUBMED, везните клонят по-скоро към факта, че няма проблем да се провежда физиотерапия (и нейните раздели) от раково болни пациенти.

Това, разбира се трябва да бъде съобразено с физиологичното му състояние, след проведена консултация с лекар.

Когато някой пациент зададе въпроса: Мога ли да провеждам физиотерапия, то трябва да бъде попитан, за какъв раздел от физиотерапията става въпрос. Това може да се окаже много сложна мрежа от факти, които трябва да се сравнят, защото физиотерапията като такава има много раздели.

Физикалната терапия успешно се прилага не само при голям набор от заболявания, но също така и при лица от всички възрасти (от новородени до старческа възраст),  включително и по време на бременност, след раждане, в периода на менопауза и други.(3)

Физиотерапията като такава се състой от множество раздели, които могат да включват в себе си:

1.Електротерапия
2.Кинезитерапия
3.Ултразвукова терапия
4.Светлинна терапия
5.Хидротерапия
6.Термотерапия
7.Балнеотерапия
8.Калолечение (пелоидотерапия)
9.Климатотерапия
10.Инхалационна терапия
11.Кинезиотейпинг
12.Масаж
13.Акупунктура и акупресура.

Темата е толкова обширна, че всеки един от по-гореизброените раздели ще бъде описан в отделна статия!

Видно е, че различните раздели на физиотерапия могат да имат различно въздействие върху тялото на онкоболния пациент. Има разлика между масаж и светлинна терапия както и между инхалационна терапия и акупунктура. Различните раздели трябва да се третират различно от лекаря, които да се опита да установи, какви процедури ще трябва да се наложи да проведе пациента.

Във връзка с това искам да Ви представя един увод от една унгарска статия по въпроса:

Физиотерапията при онкоболните си остава и до днес един от най-противоречивите проблеми. Според някой автори злокачествените заболявания се споменават като противопоказание за физиотерапия (1). Според Gomez и сътр. досега физиотерапията не се препоръчвала (или само ограничено) за онези пациенти, които са имали злокачествено заболяване в историята на медицината. Международната медицинска практика е била по-малко рестриктивна към тази тема.

Развитието на техниките за образни изследвания е поставила този въпрос в нова светлина. Тези автори са направили проучване и са установили, че на базата на доказателства, по-голямата част от статиите изследвани от тях се съобщава за благоприятни ефекти от физиотерапията при пациенти с рак и само в няколко физиотерапията се споменава като вредна.

Разбира се, всеки пациент изисква индивидуална оценка, но ако изключим възможността от рецидив на тумора и появата на метастази, повечето физиотерапевтични процедури могат да се използват напълно
безопасно. Една от целите на статията на Gomez и сътр. за този преглед е била да се подпомогнат решенията на лекарите кога да предписват лечение, така че повече пациенти да могат да се подлагат на физиотерапията.

Друга статия заключава:

„Рехабилитацията като цяло е безопасна при онкологичните пациенти като има обаче много важни съображения, които са уникални за тази полулаци. Нещо повече, терапиите и протоколите в онкологичното лечение, непрекъснато напредват и специалистите по рехабилитация трябва да бъдат в крак с времето, за да гарантират безопасността на пациентите, които се лекуват при тях. Рехабилитацията осигурява терапевтични интервенции, които могат да смекчат загубата на функция и увреждане при ракови пациенти.

Въпреки това, уязвимостта на пациентите, съпътстващите им заболявания, напредналия рак, странични ефекти от онкотерапията и множество други  фактори допринасят за превръщането на това в една от най-сложните медицински популации, които се лекуват при специалистите по рехабилитация.

Необходима е оценка на всеки пациент за осигуряване на безопасни рехабилитационни интервенции при стриктен медицински надзор“.(2)

Тук се посочва още една статия, която позказва ползата от физиотерапия при онкоболни:
„Физикалната терапия често помага на пациентите да възвърнат силата и физическите си функции, да подобрят качеството си на живот и независимостта си в ежедневния живот, които  може да са загубили поради раково заболяване или неговото лечение. Физикалната терапия има важна роля за повишаване на физическата функция на онкоболните, преживяемостта от рак, а също и
деца с ракови заболявания. В бъдеще физическата терапия може да бъде необходима за лечение на пациенти с рак.“(4)

Източник на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27476518
2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5627359/
3.https://medpedia.framar.bg/%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
4.https://www.intechopen.com/books/clinical-physical-therapy/physical-therapy-in-patients-with-cancer

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака