Онкология и Изкуствен интелект

Трябва ли да се продължи лечението на онкоболните по време на епидемията с коронавирус?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.12.2020

Гарантирането на непрекъснатостта на грижите за онкоболните пациенти е крайъгълен камък в онкологията и е основен приоритет по време на пандемията COVID-19 през последните  седмици.

Поставени са някои въпроси дали да се продължи или не лечението на някои пациенти, за да ограничат рисковете от възможно излагане на инфекцията, когато имат достъп
или пътуват до болници за посещения или за провеждането на терапии.

Според проф. Флориан Лордик от Университета за борба с рака в Лайпциг (UCCL), Лайпциг, Германия, рисковете, свързани с COVID-19,
трябва да се балансират с контрола на тумора и да се обсъждат за всеки отделен случай.

Пациентите с рак по-изложени ли са на риск от COVID-19?

Това е труден въпрос, защото събраните досега доказателства не са надеждни. Има един национален анализ от Китай, публикуван в Lancet Oncology през февруари, който
предполага, че пациентите с рак са може би изложени на по-висок риск от инфекция COVID-19. Въпреки това имаше коментари към същото списание, критикуващи методологията
на този анализ, съобщавайки за много разнородна популация от рак, с малък брой наблюдения. Понастоящем не е ясно дали и до каква степен пациентите с рак всъщност са с
по-висок риск от останалите.

Има някои групи пациенти, за които е вероятно да са изложени на по-висок риск от сериозни инфекции, включително пациенти със: злокачествени хематологични  заболявания като: остра левкемия и лимфом, пациенти с голяма продължителност на левкоцитопения (нисък брой бели кръвни клетки), която може да бъде причинена или от заболяването,
или от лечението, тези с ниски нива на имуноглобулин като при множествения миелом, с дългосрочна имуносупресия, като например, от кортикостероиди или моноклонални антитела като  ритуксимаб. С особен риск също са и пациенти, които имат алогенна трансплантациа на стволови клетки и други клетъчни терапии.

Сърдечносъдовата ко-заболеваемост при пациенти с рак рисков фактор ли е за по-тежки събития, свързани с инфекцията със COVID-19?

Това, което е известно от всички данни, публикувани досега от Китай, Корея и Италия е, че по-възрастните пациенти със съпътстващи заболявания са с по-висок
риск от тежки усложнения на COVID-19. Това означава, че възрастта, както и други здравословни състояния, като сърдечна недостатъчност, диабета или някакво хронично
белодробно заболяване, са важни фактори, които трябва да бъдат обсъждани при оценка на риска при пациенти с рак.

Източник на информация:

1.https://www.esmo.org/newsroom/esmo-society-news/should-cancer-treatment-be-continued-during-the-pandemic-a-case-by-case-discussion-is-required

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
COVID-19/Онко