Онкология и Изкуствен интелект

Транстериална химиоемболизация (TACE) при рак на черния дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Емболизацията представлява вид лечение, при което се блокира или забавя кръвоснабдяването на тъкан или орган. Може да се използва за блокиране на притока на кръв към тумор,
така че раковите клетки да бъдат унищожени. Когато материалът, използван за блокиране на кръвоснабдяването, доставя и химиотерапевтични лекарства до тумора, той се
нарича химиоемболизация. Трансартериалната химиоемболизация (TACE) е специфичен вид химиоемболизация, която блокира чернодробната артерия при лечението на рак
на черния дроб.

Хепатоцелуларният карцином (HCC) е най-често срещаният вид първичен рак на черния дроб. Този вид тумор може да прорастне в голям брой кръвоносни съдове.

Тези кръвоносни  съдове получават по-голямата част от кръвоснабдяването си от чернодробната артерия, докато останалата част от чернодробната тъкан, получава кръв от порталната
вена. Поради тази причина могат да се блокират чернодробната артерия, за да се прекъсне кръвоснабдяването на тумора, без да се засегне останалата част от черния дроб.

TACE може да бъде предложен само ако пациента има добра функционалност на черния дроб, няма течност в корема (наричана асцит) и няма проблеми с порталната вена в черния дроб.

TACE може да се използва като метод, ако ракът на черния дроб не може да бъде отстранен чрез операция и не се е разпространил до основните кръвоносни съдове в черния дроб, лимфните възли или до други части на тялото.

TACE може да се разглежда като опция за лечение при чернодробни тумори, които са по-големи от 5 см като може да са необходими 2 или 3 -кратни приложения, за да бъдат свити.

Ако ракът се е разпространил и в двата дяла на черния дроб, то те могат да бъдат лекувани и един по един. Лечението на всеки лоб обикновено се назначава до един месец след интервенция, така че да има време пациента да се възстанови от първото лечение с TACE.

Как се провежда TACE

TACE се провежда в рентгеновото отделение на болницата. Може да се приложи местна или обща упойка.

Лекарят поставя тънка тръба (наречена катетър) в големия кръвоносен съд в бедрената артерия. След това катетера се придвижва нагоре през артерията, докато достигне чернодробната артерия в черния дроб.

Чрез катетъра се инжектира радио-непрозрачно багрило и се прави рентгенова снимка, за да се намерят клоните на артерията, които хранят тумора (така наречената- ангиограма).

След това катетера се измества към тези артерии. Инжектира се определен материал в артериите, захранващи тумора. Този материал блокира тези артерии. Някои видове блокиращ материал има възможност да се разтвори, така че артериите не се блокират трайно.

Химиотерапевтици, използвани при TACE

Няма стандартни препоръчителни лекарства за химиотерапия при TACE. Лекарствата, които могат да се използват самостоятелно или заедно, са:

1.Доксорубицин;
2.Цисплатин;
3.Митомицин.

Последващи действия след TACE

Може да се проведе КАТ сканиране 2 или 3 месеца след TACE. Чрез този тест за образна диагностика, се разбира доколко туморите са се свили, както и се търсят нови тумори в черния дроб.

Много хора ще се нуждаят от друга TACE процедура, тъй като чернодробните тумори често нарастват след 10 до 16 месеца. TACE може да се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо, стига да пациента да е достатъчно здрав, за да го проведе.

Странични ефекти от ТАСЕ

Страничните ефекти могат да се случат при всеки вид лечение на рак на черния дроб. Някои пациенти дават много странични ефекти. Други имат малко или изобщо нямат такива.

TACE може да причини странични ефекти, тъй като е вероятно да увреди и здрави клетки, освен раковите. Страничните ефекти могат да се развият по
всяко време, непосредствено след или няколко дни или седмици след химиотерапията. Повечето нежелани реакции отшумяват самостоятелно или могат да бъдат
лекувани сравнително лесно, но някои от тях могат да продължат по-дълго време или да останат постоянни.

Тъй като TACE е локално лечение, приложено в черния дроб, има по-малко странични ефекти от химиотерапевтичните лекарства, отколкото ако те се
прилагат като системна терапия. Страничните ефекти ще зависят главно от броя на лекуваните тумори, цирозата и цялостното здравословно състояние на пациента.

TACE при рак на черния дроб може да причини синдром на пост-емболизация, който е група от симптоми, включващи:

1.Треска
2.Болка в горния десен дял на корема, под ребрата;
3.Гадене и повръщане;
4.Умора.

TACE също може да причини:

1.Синини или кървене на мястото на поставяне на катетъра;
2.Косопад;
3.Понижена способност за борба с инфекциите;
4.Нарушена функция на черния дроб;
5.Белодробна инфекция;
6.Натрупване на течност в плевралната кухина (наричено плеврален излив);
7.Кръвни съсиреци в белия дроб (наречени белодробна емболия);
8.Възпаление на жлъчния мехур;
9.Натрупване на течност в корема (наречен асцит);
10.Колекция от гной на мястото, където туморът е унищожен (наречен абсцес);
11.Тумор лизис синдром.

Разговаряйте са лекар ако имате някой от тези нежелани реакции или други, които смятате, че са предизвикани от TACE.

Източник на информация:

1.https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/liver/treatment/transarterial-chemoembolization/?region=on

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение