Онкология и Изкуствен интелект

TONIC: PD-1 блокада при метастатичен – тройно негативен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.06.2019

Извадка от клиничното проучване TONIC:
Ключови точки

1.В общата група, обективната честота на отговора (ORR) на iRECIST е била 20%.

2.По-голямата част от отговорите са били наблюдавани в групите на цисплатин (ORR = 23%) и доксорубицин (ORR = 35%).

3.След индукцията на доксорубицин и цисплатин, изследователите са открили повишена регулация на имуносвързаните гени, участващи в пътищата на цитотоксичност на PD-1 / PD-L1 и на Т-клетките.

TONIC данни

TONIC е в първи стадий, адаптивно, несравнимо, във фаза II клинично проучване, при 67 пациенти с метастатичен тройно негативен рак на гърдата и рандомизирани да получат ниволумаб без индукция или с 2-седмична нискодозова индукция, или с облъчване (от 3 – 8 Gy), циклофосфамид, цисплатин или доксорубицин, всички последвани от ниволумаб.

В общата група, обективната честота на отговора (ORR) на iRECIST е била 20%. По-голямата част от отговорите са били наблюдавани в групите на цисплатин (ORR = 23%) и доксорубицин (ORR = 35%).

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60155fbclid=IwAR2Ad9UaTkdhn0JhEyazgQTefn_zJyWZwf0x5VuNuPIzQ28A4tv5Nk7fQl4

   Send article as PDF   
Trial Wars