Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

TITAN: Оценяване на апалутамид срещу плацебо по време на андрогенно-депривационна терапия при метастатичен кастрато-чувствителен рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski
06.06.2019

Ключови точки
1.Апалутамид подобрява преживяемостта без рентгенографска прогресия с 52% намалява риска от смърт или рентгенографска прогресия наблюдаващ се във
всички подгрупи, анализирани.

2.Апалутамид също така подобрява общата преживяемост, като с 33% намалява риска от смърт.

3.Честотата на нежеланите събития от степен 3-та и 4-та е била сходна – 42% в групата на апалутамид и 41% в групата на плацебо. Прекъсването на лечението поради
нежелани събития също е ниско – 8% в групата на апалутамид и 5% в групата на плацебо.

Източници на информция:

1.https://www.ascopost.com/News/60096?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

2.https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02489318

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars