Онкология и Изкуствен интелект

Свързан ли е излишъкът от фруктоза с Хепатоцелуларният карцином?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Хепатоцелуларният карцином (известен още като рак на черния дроб) представлява постоянно нарастващ проблем в западния свят. И докато по-големия дял от случаите е свързан с консумацията  на алкохол, то ракът на черния дроб, зависим от безалкохолно чернодробно заболяване, продължава да нараства.

Западния начин на живот и начин на хранене се различават от много други части на света. Често повечето от нас ядем в излишък големи количества захар.

Фруктозата е една такава захар и сега няколко проучвания я свързват с увеличената на честота на хепатоцелуларен карцином. Ново проучване се опитва да проучи, как
фруктозата повлиява хепатоцелуларния карцином, както in vitro така и in vivo.

Хипотезата е, че честотата на зависимия от фруктоза хепатоцелуларен карцином може да бъде свързана с пътищата за синтез на пентозо-фосфат  и серин към глицин. Пентозо-фосфатния път генерира критично важни молекули за няколко системи (нуклеотидни прекурсори, NADPH и други пентозни захари).

Пътят на синтез на  серин към глицин е подобен по този, при който се произвеждат основни прекурсори, а двата пътя вървят заедно с гликолизата при производството на енергия, която много  видове рак използват. Това кара някои учени да вярват, че свръхактивирането може да засили гликолизата и да подпомогне по-бързия растеж на рака.

Това проучване се фокусира върху изследването, как фруктозата повлиява растежа на хепатоцелуларните карциномни клетки in vitro и in vivo.

Екипът също така е тествал и инхибитор на пентозо- фосфатния път, наречен Physcion и инхибитор на пътя на синтез на серин към глицин, наречен NCT-503, за да се определи дали някой от тях може да доведе до противоракови  ефекти.

Първоначалното тестване е показало, че хепатоцелуларните карциномни клетки, всъщност растат по-бавно в присъствието на излишък от фруктоза. По-късен анализ е показал, че  фруктозата може да увеличи апоптозата. Инхибирането на пътя за синтез от серин към глицин с NCT-503 е нарушило растежа на раковите клетки в присъствието на фруктоза, като комбинираното
лечение е показало малко по-добри резултати. Инхибирането на пентозофосфатния път с Physcion е показало по-слаб ефект.

Това проучване ни показва, че фруктозата изглежда потиска растежа на хепатоцелуларен карцином, вместо да го насърчава. NCT-503 също успява да потисне растежа на  хепатоцелуларния карцином, както in vitro, така и in vivo, като Physcion показва малко или почти никакво въздействие. Тези резултати противоречат на други изследвания, въпреки
че екипът не можа да обясни защо.

Заключение

В заключение, това изследване е първото, което използва диета с високо съдържание на фруктоза като средство за манипулиране на метаболитната  среда на растежа на тумора на HCC.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/18946/excess-fructose-cause-liver-cancer?fbclid=IwAR3LrCMiDg_8n4335B-MHNR0mKl1LAv_PiGc-7xycIVZH803fVI3fapD-hQ

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости