Онкология и Изкуствен интелект

Сърдечната недостатъчност, може да се свърже с повишен риск от рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Германско изследване предполага, че пациентите със сърдечна недостатъчност са по-склонни да развият раково заболяване, отколкото тези без.

В изследването са били включени 100 124 пациенти със и  без сърдечна недостатъчност.
Средната възраст е била 72,6 години, а 54% от учaстниците са били жени. Те са били индивидуално съпоставени според пола, възрастта, затлъстяването, наличието на диабет и честотата на консултациите. В началото на проучването никой от пациентите не е имал рак. След това те са били наблюдавани в продължение на 10 години.

Използвайки статистически модели, изследователите установяват, че през периода на изследване 25,7% от пациентите със сърдечна недостатъчност са развили рак в сравнение само с 16,2% от тези без. Жените са имали по-висок процент на рак като цяло. 28,6% от жените със сърдечна недостатъчност са развили рак през периода, срещу само 18,8% без сърдечна недостатъчност. Съответните показатели за мъжете са били 23,2% и 13,8%.

Изследователите съобщават, че са били открити значителни връзки между сърдечна недостатъчност и всички наблюдавани видове рак. Най-голямото увеличение на риска обаче се
е наблюдавал при рак на устната, устната кухина и фаринкса, последван от рака на дихателните органи. Ракът на женските полови органи, туморите на кожата и ракът на лимфоидната и хемопоетичната тъкан също са били по-представени сред тези пациенти със сърдечна недостатъчност.

Резултатите позволяват да се предположи, че може да има причинно-следствена връзка между сърдечната недостатъчност и повишения процент на рак.

Това е биологично правдоподобно, тъй като има експериментални доказателства, че фактори, секретирани от отслабващото сърце, могат да стимулират растежа на тумора.

В момента при пациентите с рак, които са получавали лекарства, които оказват влияние върху сърцето им, се наблюдават за сърдечна недостатъчност.

Изследователите обясняват, че техните открития, заедно с предишни проучвания, предполагат, че пациентите със сърдечна недостатъчност също трябва да бъдат наблюдавани за развитие на рак.

И все пак, макар и интересни резултати, изследователите предупреждават, че тяхното проучване е имало наблюдателен характер и по този начин не доказва, че сърдечната недостатъчност причинява рак. Те също така добавиха, че тяхната база данни не включва определени избори за начин на живот, които биха могли да
повлияят на резултатите им, като информация за тютюнопушенето, консумацията на алкохол и физическата активност.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/20764/heart-failure-linked-increased-cancer-risk?fbclid=IwAR37qum-xOyybLeFnlwYZ_3AZJkbVcTC_zdG6tK0g21–jgn0R6ytowKhj0

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости