Онкология и Изкуствен интелект

Разлика между Страничен и Нежелан ефект

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.09.2019

Има ли разлика между Страничен и Нежелан ефект?

Понякога е трудно да се разграничат с пълна точност, но все пак може да се направи малка разлика между тях. Разликата може да се счита в тяхните: очакване и тежест на протичане.

Страничния ефект може да бъде и нежелан ефект, който се проявява, когато лекарството се прилага, независимо от дозата.
За разлика от нежеланите реакции, страничните реакции могат да бъдат предвидени от лекаря, а на пациента е обяснено за тях и е наясно, какво да очаква (т.е. какво може да се случи по време на терапията).

Страничен ефект:

Това е ефект на лекарството, химикала (или друго лекарствено вещество), което е допълнение към предвиденото действие.  Този ефект може да бъде, както вреден така и полезен, но като цяло страничения ефект се счита за неблагоприятен (или изцяло вреден).

Например, метформин, който се използва за лечение на диабет тип 2, може да предизвика странични ефекти като мускулни болки,  болки в главата, замаяност, объркване, повишен глад и т.н. Някои лекарства обаче също предизвикват терапевтични ефекти.

Например, карбамазепинът, който е одобрен за лечение на маниакална депресия, има странични ефекти, полезни при лечение на  състояния като шизофрения и невромиотония.

Лекарството може да има едновременно и вредни и полезни странични ефекти.

Страничните ефекти могат да варират за всеки индивид в зависимост от фактори като възраст, тегло, пол и общо здраве.

Пример:

Приложението на оксалиплатина за определени ракови заболвания, може да доведе до зачервяване по кожата на тялото (например по лицето или ръцете) и да се счита за страничен ефект от приложението на лекарството, което да е очаквано от медицинския персонал, но тежкия алергичен шок, вече е нежелан ефект и в някой случай не се очаква да възникне при приложенито на оксалиплатина (особено в случайте, когато пациентът е провел няколко курса химиотерапия със същото лекарство).

Какво е нежелан (неблагоприятен) ефект (Adverse Effect)?

В медицината, това е вреден, нежелан ефект, който е резултат от приложението на медикаменти или някаква намеса, като например хирургия. Тези неблагоприятни ефекти могат да бъдат причинени от неправилно дозиране, медицинска процедура, алергична реакция и др.

Нежеланите ефекти могат да причинят усложнения  и да повлияят отрицателно върху прогнозата на заболяването, което се третира с лекарството.  Те са по-редки и тежки, отколкото страничните ефекти и могат да бъдат животозастрашаващи.
Могат да бъдат преустановени чрез коригиране на дозата на лекарството и напълното му спиране. Дотогава обаче може да са причинили  необратими щети.

Пример за нежелан ефект:
Честото приемане на обезболяващи лекарства или прекалено дългото им приемане, оказва неблагоприятно въздействие върху нашата имунна система.

Разлика между страничен и нежелан ефект

Ефекти:

1.Страничните ефекти могат да бъдат както лечебни, така и вредни;

2.Нежеланите ефекти обикновено са изцяло вредни и нежелани.

Очакване:

1.Страничните ефекти обикновено се очакват от лекаря или наблюдаващото медицинско лице;

2.Нежеланите ефекти не се очакват от лекаря.

Ефект върху лечението

1.Страничните ефекти обикновено не пречат на основния ефект на лечението (лекарството).

2.Нежеланите ефекти могат да попречат на лечението и да доведат до повече усложнения.

Тежест

1.Страничните ефекти може да са леки и изчезнат от самосебе си в сравнение с нежеланите ефекти;

2.Нежеланите ефекти са по-тежки и застрашаващи живота.

Токсичен ефект

Токсичността се отнася до това, колко отровно или вредно може да бъде дадено лекарствено вещество в определени дози. В контекста на фармакологията,  лекарствената токсичност се проявява, когато човек е „натрупал“ твърде много от лекарството, например в кръвта си, което е довело до  нежелани ефекти.

Токсичността на лекарството може да се прояви, и когато например приложената доза е била твърде висока или черният дроб или бъбреците  не са в състояние да отстранят лекарството от кръвния поток, позволявайки му да се натрупва в тялото.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции