Онкология и Изкуствен интелект

STORM:Селинексор при множествен миелом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

FDA одобри Селинексор (Xpovio), за лечение на множествен миелом при пациенти, които не са получили други лечения към този момемнт. На този ранен етап обаче на одобрението на лекарството идва със сериозни предупреждения от страна на агенцията.

Селинаксор (Selinexor) действа по съвсем различен начин от другите лекарства за множествен миелом. Известен като селективен инхибитор на ядрения износ, лекарството навлиза в клетките и  влияе на механизмите, които придвижват молекулите в и извън клетките. Идеята е, че раковите клетки трябва да се отърват от протеина XPO1, който инхибира растежа на тумора,
така че блокирането на този процес улеснява убиването им.

Лекарството е преминало фаза II проучване, което е показало, че помага при 25% от пациентите с диагноза множествен миелом, често срещана форма на рак на кръвта.

При тези тестове пациентите са получавали таблетки селинексор от 80 mg и 20 mg дексаметазон два пъти седмично. Тези пациенти, които вече са били получавали и други лечения за  рак без успех. Ключът към неговата ефективност изглежда е фактът, че той работи, използвайки различен механизъм от другите лечения за това заболяване.

След преглед на данните от проучването, FDA одобри селинексор за по-нататъшно тестване при пациенти с множествен миелом, при условие, че вече са премнали четири или  повече съществуващи линии на лечение. Причината за това е, че новото лекарство е доста рисковано и може да повлияе и на здравите клетки, засягайки способността им да транспортират  протеини навътре и навън в клетките. Това води до усложнения като намаляване на броя на тромбоцитите, червените или белите кръвни клетки.

В момента селинексор се подлага на допълнителни проучвания, включително проучване от фаза III, което тества по-ниска доза от лекарството и се комбинира с друга редовна  терапия. Други изследвания го тестват като лечение за лимфом, левкемия и сарком.

Източник на информация:

1.https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/212306s000lbl.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars