Онкология и Изкуствен интелект

Статините и метформинът могат да намалят смъртността при пациенти с високо- рисков рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Много от високо рисковите пациенти с рак на простатата (тези с високи стойности на PSA и Gleason от 8 или повече) ще развият трудно за лечение заболяване. Предварителни изследвания са показали, че две често предписани лекарства понижаващи холестерола- статините и метформинът при диабет могат да имат  противоракови ефекти.

Не е ясно обаче, кое от тези две лекарства, които обикновено се предписват заедно, допринася най-много за този факт и дали те могат да  повлияят високия риск от рак на простатата.

Сега ново изследване показва, че статините, сами или заедно с метформин, повишават преживяемостта при мъже с висок  риск от рак на простатата.

И метформинът и статините са свързани с удължената преживяемост при пациентите с рак на простатата, но тъй като те обикновено се предписват заедно, нито едно проучване,  за което знаем, не е разглеждало отделно тези две лекарства.

Изследването, публикувано в Cancer Medicine на 8 февруари, разглежда редица статинови терапии и метформин (антидиабетно лекарство) при високорискови групи пациенти с рак на простатата.

Използвайки базата данни за наблюдение, епидемиология и крайни резултати (SEER-18), свързани с досиетата в Medicare, учените са разгледали пациенти с диагноза рак от 2007 до 2011 г.

Въз основа на 12 700 пациенти, изследователите са забелязали, че статините самостоятелно или в комбинация с метформин значително са намалили смъртността от всякакви причини.

Най-високата средна преживяемост е била от 3,9 месеца има при мъже приемали и метформин и статини, приблизително 3,6 за пациентите само със статини и 3,1 години за тези само с метформин. Средната преживяемост за тези, които не са употребявали нито едно от двете лекарства е била 3,1 години.

По отношение на смъртността от рак на простатата, метформина плюс статините е бил свързан с 36% намаление на риска от смърт, последвано от самостоятелно приложение на статини.

Хората, приемащи само метформин, са били сравнително редки и е нямало значителна връзка със смъртността по всякакви причини.

Интересното е, че изследването разкрива, че мъжете, които са приемали аторвастатин, правастатин или розувастатин, но не ловастатин са демонстрирали намаление на смъртността в сравнение с неизползвалите, което е в съответствие с резултатите от неотдавнашно кохортно проучване, базирано на населението, използващо Тайванското национално здравно осигуряване.

Тайванското изследване е показало, че тези три статина са били по-ефективни при понижаване на триглицеридите и липопротеиновия холестерол с ниска плътност и повишаване на липопротеиновия холестерол с висока плътност в сравнение с други статини при пациенти с хиперхолестеролемия.

От трите проучени статина, мъжете на аторвастатин са имали по-дълго време за прогресия на терапията с андрогенна депресия в сравнение с тези, които не са били лекувани със статини.

Въпреки, че точните механизми си остават неизвестни, заслужава да се отбележи, че аторвастатинът проявява мощен липид-понижаващ ефект от който и да е статин и има най-голямата бионаличност и е с един от най-дългите полуживоти.

Данните, представени в настоящото проучване, дават ключов поглед върху дизайна на бъдещи рандомизирани клинични изпитвания на статини за високорискови пациенти с рак на простатата.

Въз основа на съществуващите доказателства е оправдано добре разработено клинично проучване за изследване на ролята на статините и комбинираните статини/метформин за намаляване на смъртността при пациенти с рак на простатата.

Проучването е показало, че ефектите са по-изразени при пациенти, приемащи статини след диагнозата рак на простатата.

Тази степен на намаляване е била сравнима с резултатите при мъже, лекувани с инхибитори на андрогенната сигнализация.

Допълнителни проучвания за разбиране на механизмите на наблюдаваната асоциация
и нейната потенциална клинична полезност са оправдани.

Източник на информация:

1.https://medicalxpress.com/news/2020-02-statins-mortality-high-risk-prostate-cancer.html

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости