Онкология и Изкуствен интелект

Използване на сенолитици за лечение на рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ново изследване, публикувано в Nature Metabolism, предлага използването на вече съществуващо лекарство от групата на сърдечните гликозиди, наречено оубаин (ouabain) като сенолитик за унищожаване на увредени стареещи или ракови клетки.

Сенолитиците са клас лекарства, които са способни избирателно да убиват вече остарели или клетки, достигнали естествения си процес на стареене.

Въпреки, че стареенето е нормален процес, проведени проучвания показват, че тези клетки могат
да допринесат за разпространението и растежа на раковите заболявания.

Докато в миналото са били идентифицирали някои сенолитици с потенциални противоракови свойства, тестваните досега лекарства имат сериозни странични ефекти.

Въпреки това, се смята, че оубаина може да бъде по-сигурен алтернативен широкоспектърен сенолитик, способен да се насочи към разнообразен масив от стареещи клетки в организма.

Такива лекарства вече се използват в клиниката, така че те биха могли да бъдат „променени“ за лечение на дълъг списък от заболявания, включително и рак.

Освен това  много пациенти се лекуват с дигоксин и от епидемиологична гледна точка може да се погледне ретроспективно на лекарството и да се зададе въпроса дали тези пациенти, лекувани с дигоксин са имали полза от него.

Дигоксинът е друг вид сърдечен гликозид и е от същия клас лекарства като оубаина.

Тези лекарства обикновено се предписват за лечение на сърдечни аритмии и  предсърдно мъждене, но когато са експериментирали с тях, за да се види как те влияят върху здравите и стареещи клетки, се е открило, че  по-специално оубаина е способен селективно да убива само стареещи клетки.

В проучването, проведено при стареещи мишки с предракови лезии в черния дроб, както и след лъчетерапия, се установява, че оубаина е бил по- успешен в убиването на  клетки, стареещи от рак, както и при тези, които са стареели от излагане на лъче- или химиотерапия.

Бъдещите проучвания на лечението трябва да продължат да разглеждат потенциала на сърдечните гликозиди като сенолитици при лечението на рак.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/15963/using-senolytics-treat-cancer?fbclid=IwAR1KgQ9vELhh-FEuesXhC4zNXemb4FXe1V70_FOHyHMiMVezlLs_POhHbZA

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости