Онкология и Изкуствен интелект

Сърдечни проблеми при онкоболни

I.Bivolarski
I.Bivolarski
22.09.2019

Сърдечните проблеми са сравнителни редки, но сериозни странични ефекти при лечението на раковите заболявания.

Приложението на някои видиве лекарствени препарати, може да доведе до промяна в начина на работа на сърцето. Такава промяна може да предизвика, както цитостатичната химиотерапия, така и таргетната.

Странични и нежелани действия по време или след химиотерапия, имунотерапия и таргетна терапия (Ръководство за пациенти) 2019
ВАЖНО!!!Можете да получите ръководството напълно безплатно в .pdf файл като пишете на адрес: bivolarski@cancer.bg

Сърдечните проблеми могат да повлияят на лечението, да понижат качеството на живот и макар и рядко да доведат смърт.

Не всяко лечение за рак е свързано със сърдечни проблеми. Съществуват и начини за предотвратяването им, както и за управлението и, ако по случаиност възникнат.

По време на лечение с химиотерапия (ХТ) или таргетна терапия (ТТ) трябва да сте на щрек за всякакви нови симптоми или промени в старите такива, които до преди това не сте имали със сърцето.

Симптоми на сърдечни проблеми

Хората, които изпитват сърдечни проблеми след ХТ или ТТ, могат да  посочат някои от следните симптоми.

Ако забележите някой от тези симптоми, важно е да се свържете незабавно с Вашия лекар!

 1. Недостиг на въздух;
 2. Замаяност или световъртеж;
 3. Дискомфорт или болка в гръдния кош;
 4. Умора;
 5. Подути ръце и /или крака.

Видове сърдечни проблеми

По-долу е даден кратък списък на сърдечните състояния, които могат да се развият след лечение на рак:

 1. Кардиомиопатия;
 2. Миокардит;
 3. Коронарна артериална болест;
 4. Аритмия- неправилен сърдечен ритъм;
 5. Повреда на сърдечните клапи;
 6. Перикардит или перикардна фиброза.

Причини за сърдечни проблеми

Не всички лечения или лекарства за рак са свързани с повишен риск от сърдечни проблеми.

Някои от тях обаче, е по-вероятно да причини сърдечни проблеми:

Химиотерапия с лекарства, наречени антрациклини, които включват:

 1. Daunorubicin (Cerubidine)
 2. Doxorubicin (Adriamycin, Doxil)
 3. Епирубицин (Ellence)
 4. Идарубицин (идамицин)
 5. Валбубицин (Valstar)

Химиотерапията с други лекарства, като митоксантрон (Novantrone)

Радиаотерапия

Някои видове ТТ като:

 1. Бевацизумаб (Avastin)
 2. Трастузумаб (Herceptin)
 3. Лапатиниб (Tykerb)
 4. Сунитиниб (Sutent)
 5. Сорафениб (Nexavar)

Кой е изложен на риск от сърдечни проблеми при лечение на рак?
Хората, които могат да имат по-голям риск от сърдечни проблеми, включват:

 1. Хората над 60 години;
 2. Всички, които са получили високи дози антрациклини;
 3. Хора, които са имали висока доза радиационна терапия в областта на гръдния кош;
 4. Хора, които имат комбинация от антрациклини и лъчева терапия в областта на гръдния кош;
 5. Тези, които са получили антрациклини или трастузумаб и имат анамнеза за тютюнопушене в своята история, високо кръвно налягане, диабет, затлъстяване и/или предишни сърдечни проблеми преди започване на лечението си против рак;
 6. Тези, които са получили антрациклини, последвани от трастузумаб.

Преди да ви  препоръча лечение, което може да увеличи риска от сърдечни проблеми, Вашият лекар ще ви направи физически преглед и други тестове.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции