Онкология и Изкуствен интелект

Само 35.5% от жените на възраст 50-69 г. в България преминават мамография

I.Bivolarski
I.Bivolarski
25.03.2023

За разлика от българките, 66% от жените в ЕС на възраст 50-69 години са направили мамография

През 2019 г. две трети (66%) от жените на възраст между 50 и 69 години в ЕС съобщават, че са провели мамография (рентгенов преглед на млечните жлези) през предходните две години, според Европейското здравно интервю (EHIS).

На национално ниво Швеция (95%), Финландия (92%), Дания (82%), Португалия (81%), Люксембург и Холандия (и двете с по 78%) регистрират най-висок дял на жените на тази възраст, които са провели мамография в този период.

За разлика от това, по-малко от половината жени на възраст между 50 и 69 години са били подложени на такъв преглед в рамките на този срок в Румъния (9%), България (35.5%), Естония (44%) и Латвия (49%).

Bar chart: Proportion of women who had received a mammogram within the two years prior the reference year, EU, EU Member States and EFTA countries, 2019,% of the population in formal education, age group 50-69

За повече информация:

Евростат Статистика за мамографиите

Специален раздел на Евростат за здравна статистика

База данни на Евростат относно здравната статистика

Данните, представени в тази статия, са първите резултати от третата вълна на Европейското здравно интервю (EHIS). Можете да прочетете повече за EHIS в статията с обяснение на методологичната статистика.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака