Онкология и Изкуствен интелект

RxPONDER: Постменопаузални пациентки с позитивни лимфни възли при рак на гърдата могат да избегнат провеждането на химиотерапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Проучването SWOG S1007 RxPONDER, оценява ползата от химиотерапията при жени с положителни хормонални рецептори, HER2-отрицателен рак на  гърдата и с положителни лимфни възли. Данните са показали, че при много постменопаузални жени може да пропуснат адювантната химиотерапия, базирана на 46% намаляване на  риска от инвазивни събития с преживяемост без болест за 5 години. Въпреки това жените в пременопауза все още могат да извлекат полза от адювантната химиотерапия.

Резултатите донякъде отразяват резултатите от TAILORx, което също се стреми да идентифицира подгрупи пациентки – с отрицателни възли, и които биха имали полза  от ендокринна терапия. По време на този анализ, данните са показали, че жените в постменопауза с положителни хормонални рецептори, HER2-отрицателен  рак на гърдата и с един до три положителни лимфни възли и 21-генен рецидив (recurrence score-RS) ≤ 25 [чрез Oncotype DX] може безопасно да избегнат получаването на адювантна химиотерапия.

От друга страна, пациентките в пременопауза с един до три положителни възли и RS ≤ 25 трябва да обмислят адювантна химиотерапия. Степента на преживяемост без  инвазивно заболяване се е подобрила с 5% с химиотерапия в тази група.

Относно RxPONDER

RxPONDER е имал за цел да определи, кои пациентки с положителни хормонални рецептори, HER2-отрицателен рак на гърдата и с един до три положителни аксиларни лимфни възли ще се възползват от химиотерапията и кои могат безопасно да я избегнат. Това е първото голямо, рандомизирано проучване, което се опитва да отговори на този  важен въпрос в тази конкретна популация.

Предишното проучване TAILORx беше проведено при пациенти с положителни хормонални рецептори, HER2-отрицателен рак на гърдата, но с отрицателни лимфни възли.

Изследователския анализ, не е установил полза от химиотерапията за жени на възраст над 50 години с RS ≤ 25 спрямо тези ≤ 50 и с RS с между 16 и 25, които са се възползвали.

Ретроспективен анализ на SWOG S8814 предполага, че има потенциална прогностична и предсказваща роля на RS за ползата от химиотерапията при пациентки в постменопауза с  позитивни лимфни възли (при рак на гърдата). Тези данни са формираха настройката за RxPONDER.

Във RxPONDER са изследвани 9 383 жени в 9 държави, и в крайна сметка е включвал 5015 с рак на гърдата в стадий II или III, включващи един до три лимфни възли и с RS ≤ 25. Жените, две  трети от които в постменопауза и една трета от които в пременопауза назначен за ендокринна терапия или ендокринна терапия плюс химиотерапия. Данните са стратифицирани  по RS (0-13 срещу 14-25), менопаузален статус и аксиларна дисекция спрямо биопсия на сентинелен възел.

Първичната крайна точка е била преживяемостта без инвазивно заболяване, определена като локален, регионален или отдалечен рецидив, всеки втори инвазивен рак или  смърт от каквато и да е причина.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/december-25-2020/rxponder-many-postmenopausal-patients-with-node-positive-breast-cancer-can-avoid-chemotherapy/?fbclid=IwAR1ao3JivVimf3_ZKGm6nyFiwEig1ErrTbffDHYnu_JrtdU-hBXgvwOrM3

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars