Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Риск от рак на гърдата след доброкачествено заболяване

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Известно е, че доброкачествените заболявания на гърдата увеличават шансовете за евентуално възникване на злокачествено такова. Според испански изследователи начинът, по който се открива  едно доброкачествено заболяване на гърдата може да е индикатор, за това колко е вероятно да се развие и злокачествен рак.

Доброкачественото заболяване на гърдата, открито като първи случай, когато една жена се подлага на скрининг, се класифицира като „преобладаващо“ доброкачествено  заболяване на гърдата, докато случаите, открити при последващите посещения, се класифицират като „инцидентни“ доброкачествени заболявания на гърдата.

Резултати от анализа

Изследователите са анализирали данните от 629 087 жени, които са били подложени на 2 327 384 скринингови мамографии между 1995 и 2015 г. и са ги проследили до 2017 г.

Те са установили, че жените, диагностицирани с „инцидентно“ доброкачествено заболяване на гърдата, имат 2,67 пъти по-голям шанс за развитие на рак на гърдата, отколкото жени без доброкачествени заболяване на гърдата, докато жените с „преобладаващо“ доброкачествено заболяване на гърдата са имали 1,87 пъти повишен риск.

Те също така са класифицирали доброкачествените заболявания на гърдата като непролиферативни или пролиферативни, в зависимост от това дали тъканта на гърдата е показвала  величение в растежа на определени клетки, като дукталните, открити при дукталната хиперплазия.

Те са установили, че жените с пролиферативно доброкачествено  заболяване на гърдата са имали 3,28 пъти по-голям шанс за рак на гърдата в сравнение с жените без заболяване на гърдата, докато жените с непролиферативно доброкачествено  заболяване на гърдата са имали 1,96 пъти повишен риск.

Откритието е, че има най-висок риск от рак на гърдата при жени с инцидентни, пролиферативни доброкачествени заболявания на гърдата. Те са имали почти четирикратно  повишен риск от рак на гърдата в сравнение с жените без доброкачествено заболяване.

Жените с инцидентно, непролиферативно доброкачествено заболяване на гърдата са имали 2,39 пъти по-голям шанс за развитие на рак на гърдата впоследствие в сравнение с
жени без доброкачествено заболяване на гърдата. Жените с преобладаващо пролиферативно доброкачествено заболяване на гърдата са имали 2,85 пъти повишен риск, а  жените с преобладаващо, непролиферативно доброкачествено заболяване на гърдата са имали 1,63 пъти повишен риск.

Последствия от проучването

Изследователите се надяват, че техните открития ще бъдат полезни при разработването на персонализирани стратегии за скрининг за рак на гърдата, за да се подобри  ефективността на самия скрининг.

Вероятността една жена да се възползва от скрининговата мамография зависи от риска от развитие на клинично значим рак на гърдата през целия ѝ живот.

Вземането под внимание на отделните рискови фактори извън възрастта трябва да даде възможност за класифициране на жените в групи с различен риск рак на гърдата.

Персонализираният скрининг, основан на риска, надхвърлящ настоящата препоръка „универсален за всички“ може да увеличи ефективността на скрининга.

Включването на информация от доброкачествено заболяване на гърдата, в допълнение към други фактори, за разработване на базирани на риска скринингови подходи може да
помогне с прогнозата, дали жената ще развие рак на гърдата за определен период.

За всяка жена могат да бъдат разгледани различни скринингови стратегии въз основа на личния й риск от рак на гърдата. Чрез промяна на скрининговия интервал, който  може да бъде годишен или на всеки 2 или 3 години, метода на скрининг като например мамография, ултразвук или ядрено-магнитен резонанс или във възрастовия диапазон, в  който жената бива поканена за участие в един скрининг.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/october-2020/breast-cancer-risk-after-benign-breast-disease/?bc_md5=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70&utm_source=TAP-EN-100720-INTL&utm_medium=emai

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака