Онкология и Изкуствен интелект

Радикално повишаване на ефективността на имунотерапията при рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Изследване, публикувано в Nature Cancer, проведено в рамките на програмата за рак в Института за медицински изследвания
на Hospital del Mar (IMIM-Hospital del Mar) от Лабораторията за динамика на ракови стволови клетки и метастази, е открило подход,
който увеличава радикално успеха на имунотерапията при един от най-агресивните видове тумори, на гърдата-
тройно-негативния. Този подтип рак, въпреки че представлява само 15% от случаите при карцинома на гърдата, е един от най-бързо прогресиращите
и засяга по-младите пациенти. В разработката изследователите са открили, че туморните стволови клетки са основната причина за
имунотерапевтична резистентност при този подтип рак на гърдата. Причината е, че тези клетки са „невидими“ за имунната система,
което прави имунотерапията неефективна. В допълнение, проучването е предложило обещаващо решение на тази ситуация чрез използване на
нов терапевтичен подход в предклинични модели, който прави раковите стволови клетки видими за имунната система, която след тоеа може да
елиминира тумора.

Тази субпопулация от по-агресивни туморни клетки може да представлява между 5% и 50% от цялата туморна популация при тройно-негативния
рак на гърдата. Те имат ниски нива на лиганд-зависимия корепресорен (LCOR) фактор, който играе ключова, но досега неизвестна роля
в позволяването на клетките да представят антигени на повърхността си, молекули, които правят така, че имунната система да
диференцира нормалните клетки от туморните клетки и да атакува последните. Следователно, туморни стволови клетки,
с ниското присъствие на този LCOR фактор ги прави невидими за защитните сили на организма. В резултат на това тези клетки са
устойчиви на имунотерапия срещу рак на гърдата, която има относително нисък процент на успех в настоящата клинична практика.

Механизъм, провокиращ резистентност към лечението

Използвайки миши модели, изследователите са демонстрирали как тази ситуация се „обръща“, когато генът LCOR се активира в този тип клетки,
задействайки машината, която позволява на имунната система да открие тумора. Това включва преконфигуриране на тумора, за да го
направи напълно видим и следователно чувствителен към имунотерапия, трансформирайки го от невидим във видим. Изследователите
са успяли да видят как, комбинирайки този подход с имунотерапия, степента на отговор на лечението е пълна и всички тумори са били елиминирани,
излекувайки мишките в дългосрочен план. Това е предотвратило, както повторната поява на рак, така и генерирането на резистентност.

Използването на LCOR в комбинация с имунотерапия е патентовано и ще бъде създадена отделена компания, която да разработи новата терапия.

Имунотерапия при рак и рак на гърдата

Имунотерапията е едно от най-обещаващите лечения за ликвидиране на туморите. За съжаление, при рак на гърдата е
одобрена само при тройно-негатвния подтип рак на гърдата, където резултатите са все още далеч от това, което се очаква от
имунотерапията. Да се ​​накара имунотерапията да работи при рак на гърдата би била чудесна терапевтична възможност за популацията
от рак на гърдата, което я прави много добър вариант за по-напреднали и метастатични случаи. Трябва да се помни, че метастатичният
рак на гърдата, въпреки значителния и непрекъснат напредък, все още не е лечим при по-голямата част от пациентите.

Източник на информация:

1.https://medicalxpress.com/news/2022-03-radical-effectiveness-breast-cancer-immunotherapy.html?fbclid=IwAR2FLTipNF5PHx9dj8rZzX_hI8kmZrUwEbJHecPlq0FyCd0N-vMLVh4BwfI

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости