Онкология и Изкуствен интелект

Проучване разкрива, че раковите клетки променят метаболитната си стратегия, за да метастазират

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ново откритие при рака на гърдата може да доведе до по-добри стратегии за предотвратяване на разпространението на ракови клетки към други органи в тялото, което ефективно  да намали смъртността при тези пациенти.Според проучване, публикувано в Nature Cell Biology, клетките на рака (на гърдата) изменят метаболитната си стратегия, за да метастазират.

Вместо да преработват  глюкоза за енергия, те предпочитат да използват митохондриалния метаболизъм.

Това има важни потенциални клинични последици, тъй като предполага, че лекарствата, насочени към митохондриалния метаболизъм, могат да имат ефикасност за предотвратяване  на метастатично разпространение при пациентите.

В исторически план се е смятало, че туморите съдържат дисфункционални митохондрии и се поддържат основно от анаеробна  гликолиза или метаболизма на Варбург.

Сегашната разработка предизвиква тази догма и показва, че раковите клетки на гърдата използват митохондриален метаболизъм по време на
метастатичното си разпространение.

Въпреки значителния напредък в откриването и лечението на заболяване в ранен стадий, метастазирането в други органи на тялото се представя с приблизително 40 000 смъртни случаи сред жените в САЩ всяка година.

Това е причина номер едно за почти цялата смъртност, свързана с рак на гърдата.

Предишна статия предполага, че метастазите се „засяват“ от редки първични туморни клетки с уникални биологични свойства, които им позволяват да се разпространяват,  помагайки на рака да се „захване“ на други места в тялото.

Докато свойствата, насърчаващи клетъчната подвижност и миграция, са добре проучени, механизмите, регулиращи  „засяването“ и установяването на малки колекции от ракови клетки в далечни тъкани, не са.

Това отчасти се дължи на факта, че метастатичното „засяване“ не може да се
изследва при хора и защото технически е трудно да се открият и анализират редки клетки в този преходен етап в животински модели.

Чрез това изследване се установява нов надежден метод за идентифицирането на глобални транскриптомични промени в метастатичните клетки по време на „засяването“ с  помощта на едноклетъчна РНК-секвенция и ксенотрансплантирани от пациента модели на рак на гърдата.

Установеное е, че метастатичните клетки съдържат различни молекули на  РНК, които са силно предсказващи лошата преживяемост при пациенти и променят метаболизма по начин, който може да бъде насочен терапевтично.

Източник на информация:

1.https://phys.org/news/2020-03-reveals-breast-cancer-cells-shift.html?fbclid=IwAR1USL833N4IqAYXUHv_rhiXYoZYpkcKDZBhqewoIuHv_U5TZHhqe_jkqsc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости