Онкология и Изкуствен интелект

Прогноза при раково болни

I.Bivolarski
I.Bivolarski
30.09.2019

Как да се разбира термина „прогноза“ при раково болни?

Ако имате поставена диагноза „рак“, е напълно в реда на нещата да имате въпроси за това, каква би била прогнозата на заболяването Ви и евентуалните шансовете за оцеляване (преживяване).

Част от отговорите можете да получите най-пълно от Вашия лекуващ лекар в болницата, където Ви провеждат лечението или Ви наблюдават.

Прогнозата за това как болестта ще протече може да е много трудна (а в повечето от случаите и невярна).

Самата прогноза в повечето случаи представалява статистическо предположение, което е било натрупано като познание в процеса на лекуването на много болни.

Колкото и странно да звучи, то може да не се отнася за Вас, поради факта, че всеки отделен организъм е уникален.

Това, че за определено заболяване има например са обособени 12 месеца преживяемост, не означава, че тя ще бъда спазена непосредствено. При онкологичните заболявания в някои случаи не може да се говори за предсказуемост.

Всеки пациент е индивидуален и конкретното назоваване на продължителността му на живот (от което и да е медицинско лице) представлява грубо нарушение на етичните норми. Не приемайте подобно поведение!

Много са факторите, които могат да повлияят Вашата прогноза.
Ето и някои от факторите, които могат да я повлияят:
Условно могат да се разделят на медицински фактори и немедицински.

Медицински фактори:

1.Видът на рака и къде е разположен в тялото;
2.Стадия на рака, и дали се е разпространил в други части на тялото;
3.Специфични черти на раковите клетки (евентуални мутации или тяхната липса);
4.Възраст на пациента и дори това доколко здрави сте били преди да се разболеете въобще от рак;
5.Как реагирате на лечението;

Немедицински фактори:

6.Имате ли редовна физическа активност;
7.Пренебрегван фактор е психическото състояние, в което се намира пациента (има ли подкрепа от близки и приятели).

Всичко това, съчетано с лечението Ви може да Ви даде определени насоки за поведение и действие.

Бъдете информирани и се наблюдавайте. Ранните действия предприети при Ваше съмнения, могат да Ви предоставят огромна полза при възстановяването Ви.

Ключови думи: прогноза, прогноза при раково болни, преживяемост, продължителност на живот

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака