Онкология и Изкуствен интелект

PRH / HHEX транскрипционния фактор като лечебна цел при пациенти с холангиокарцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Лечението на пациенти с холангиокарцином може да се подобри чрез приспособяване на лекарствата към нивата на ключов протеин при хора със заболяването,  според ново изследване, публикувано в Cancer Research.

Било е установено, че богатият на пролин- хомеодоменен/хематопоетично експресиран хомеобокс (PRH/HHEX) транскрипционен фактор (homeodomain protein/hematopoietically expressed homeobox (PRH/HHEX) ) е ключов двигател на заболяването като повишените му нива влияят върху отговора при  пациентите на CDK4/6 инхибитори.

Клиничната ефективност на химиотерапевтичните стратегии вероятно ще зависи в бъдеще от нивото на експресията на PRH. Приспособяването на лекарствата за пациентите според  индивидуалното ниво на PRH експресия може да подобри клиничната полезност на няколко съединения, наскоро предложени като потенциални нови лечения за рак на  жлъчните пътища.

Резултати

Aberrant Notch и Wnt сигналните пътища са известни двигатели при холангиокарцинома, но основните фактори, контролиращи тези пътища, не са били известни.

Появата на холангиокарцинома може да бъде обусловено от промените в нивата на PRH протеина, който контролира гените и сигналните пътища.

Установено е било, че хиперактивацията на Notch и Wnt сигналните пътища е свързано с нарушаване на регулацията на PRH. Освен това, има предложиени вече нови  терапевтични варианти, базирани на зависимостта на специфичните Wnt, Notch и CDK4/6 инхибитори от активността на PRH.

Експресията на PRH е повишена в случаите на холангиокарцином, а намаляването на нивата му намалява и растежа на тумора при холангиокарцинома в ксенотрансплантационни модели.

Изследванията също така са показали, че високата PRH експресия в първичните жлъчни епителни клетки на човека, изолирани от  човешкия черен дроб, имат тенденция да повишават свойствата на раковите клетки, като инвазия и независим растеж.

Заключение

PRH/HHEX транскрипционният фактор е онкогенен „двигател“ при холангиокарцинома, който придава чувствителност към CDK4/6 инхибиторите.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2020/prh-hhex-transcription-factor-as-a-treatment-target-in-patients-with-cholangiocarcinoma/?fbclid=IwAR17XxAjz4KlQoQYjNdWhb01NDtJg1EdimlQqz0kI0dQMWvO0rig1VRnI_g

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака