Онкология и Изкуствен интелект

Потенциален начин за предотвратяване на метастатичен рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Метастатичният рак е най-смъртоносната разновидност на заболяването и може да възникне години след проведено лечение.

Метастазирането като цяло се случва тогава, когато раковите клетки се отдалечават от първичното си място на възникване, през тялото, за да посеят рака някъде другаде из тялото.
Тези мигриращи ракови клетки, обаче може да не предизвикат рак веднага. Понякога този процес отнема години, преди да се разгърне напълно.

Затова, пациентите с ракови заболявания трябва да бъдат внимателно наблюдавани, така че когато възникнат метастази, те да могат да бъдат лекувани своевременно.

Сега, вече имаме повече информация за това, как злокачествените клетки остават в латентно състояние и след това отново се активират, за да образуват фатален рак.

Този ​​период на покой предлага важен терапевтичен прозорец, в който броят на раковите клетки и тяхната хетерогенност все още са управляеми.

Поради това разбирането ни за клетъчните и молекулярните механизми, лежащи в основата на латентността на тумора, е от решаващо значение за предотвратяване на повторната поява на рак.

Статия в Nature, описва, използван модел на мишка и проби от човешка тъкан, които разкриват нови подробности за това как
раковите клетки мигрират от тумор в гърдата към черния дроб, където могат или да са в латентно състояние или да образуват метастатични тумори. Установено е, че два типа клетки играят роля в процеса.

Естествените клетки убийци са имунни клетки, които могат да унищожат патогенни или ракови клетки. Изследователите са установили, че те контролират спящите ракови клетки чрез секреция на молекула, наречена интерферон-гама, която изключва способността на раковите клетки да се размножават.

Установено е също, и че друг тип клетки, наречени чернодробни звездовидни клетки (Клетки на Ито), влияят върху активността на естествените клетки убийци. Активираните чернодробни звездни клетки могат да инхибират естествените клетки убийци. Намаляването на активността на естествените клетки убийци събужда раковите клетки от хибернацията им.

Може да има различни причини, поради които се активират чернодробните звездни клетки. Например едно хронично възпаление в тялото или персистираща инфекция.

Това проучване също така предполага, че метастазите могат да бъдат предотвратени по няколко начина: чрез имунотерапия, която увеличава броя на естествените клетки-убийци в тъканите, използвайки молекула, наречена интерлевкин-15; чрез интерферон-гама терапия, която поддържа раковите клетки в покой или инхибитори на чернодробните звездни клетки, за да поддържат естествените клетки убийци активни. Съществуват терапии, използващи тези подходи, но те все още са в тестови фази.

Тези открития повишават надеждата за имунотерапии, които се фокусират върху естествените клетки убийци като превантивна стратегия за пациенти със спящи ракови клетки в риск от развитие на метастази. Следващият етап по дългия път към установено лечение ще бъде да се покаже, че стимулирането на естествените клетки-убийци предотвратява метастази при пациенти с хора.

Тези клетки са естествена бариера срещу метастази в черния дроб. Ако са ефективни срещу метастази, те биха могли потенциално да намалят рецидивите на рака.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cell-and-molecular-biology/20668/potential-prevent-metastatic-cancer?fbclid=IwAR3rmuRY5w-5ObtJbOhaI3IPybgJrzpSqLuoe1_YopvlFJsMhotFyTXLi1w

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости