Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

POLO: Поддържащ Олапариб при мутирал герминативен карцином на панкреаса.

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.06.2019

Извадка от POLO Clinical Trial

Ключови точки

1.На 6-тия, 12-тия, 18-тия и 24-тия месец след рандомизацията, пациентите, които са получавали олапариб, са имали поне два пъти по-голяма  вероятност да нямат прогресия на заболяването в сравнение с тези, които са получавали само плацебо.

2.Олапариб е намалил риска от прогресия на заболяването с 47% в сравнение с плацебо.

3.Средната преживяемост без прогресия при пациенти, приемащи олапариб е била 7,4 месеца в сравнение с 3,8 месеца за пациенти, които са  получавали само плацебо.

4.След 1 година 33,7% от пациентите, получаващи олапариб, не са показали признаци на прогресия на заболяването в сравнение с 14,5% от тези,  които са получавали само плацебо; след 2 години, 22,1% от пациентите, получаващи олапариб, са нямали прогресия на заболяването в сравнение с 9,6%  от пациентите, получаващи само плацебо.

POLO е първото фаза III рандомизирано клинично проучване за установяване на подход, ориентиран към биомаркери за лечението на метастатичен рак  на панкреаса.

Настоящото клинично проучване POLO е изградено от данните получени от Фаза II на клинично проучване: Olaparib Monotherapy in Patients With Advanced Cancer and a Germline BRCA1/2 Mutation

Източници на инфомация:
1.https://www.ascopost.com/News/60105?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars