Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Золедроновата киселина?

Золедроновата киселина съдържа активно вещество золедронова киселина, което принадлежи към група вещества, които се наричат бифосфонати. Золедроновата киселина действа като се закрепя върху костта и забавя скоростта на костна промяна. Използва се за: Предотвратяване на костни усложнения, напр. фракт…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Екстанди (Xtandi)?

Какво представлява Xtandi и за какво се използва? Xtandi е противораково лекарство, което се използва за лечение на мъже с рак на простатата, който се е разпространил в други части на организма и е резистентен на кастрация (т.е. влошава се въпреки лечението за намаляване на производството на тестост…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Опдиво?

Какво представлява Opdivo и за какво се използва? Opdivo е лекарство за рак, което се използва за лечение на следните заболявания: • меланом, вид рак на кожата. Opdivo се използва самостоятелно или с друго лекарство за рак — ипилимумаб, за лечение на възрастни, чието раково заболяване се е разпростр…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Ексджива (Xgeva, denozumab)

1.Какво представлява XGEVA и за какво се използва XGEVA съдържа денозумаб, белтък (моноклонално антитяло), който действа с цел намаляване разрушаването на костите, причинено от рак, който се разпространява в костите (костни метастази). или от гигантоклетъчен тумор на костта. XGEVA се използва при въ…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Пембролизумаб (Кейтруда)?

Пембролизумаб (Pembrolizumab) е хуманизирано моноклонално, анти-програмирана клетъчна смърт-1 (PD-1), антитяло (IgG4/kappa изотип със стабилизираща промяна в секвенциите в Fc региона), произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер по рекомбинантна ДНК технология. За какво се използва? Терапевти…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Трастузумаб (Herceptin)?

Какво представлява Herceptin? Herceptin е лекарство, което съдържа активното вещество трастузумаб (trastuzumab). Предлага се под формата на прах за приготвяне на инфузия (вливане) във вена или разтвор за подкожно инжектиране. Запознайте се ТУК с пълната характеристика на Херцептин За какво се използ…
I.Bivolarski
a year ago

Какво да направя след като приключа с химиотерапията?

След приключването на назначените Ви курсове на химиотерапия е много важно да разговаряте веднага с лекуващия Ви лекар, за да Ви обясни, какво следва непосредствено след приключването на лечението. Това е много важна стъпка, описана в официален медицински документ с взети конкретни решения от онколо…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява химиотерапията

Химиотерапията (или химиолечението) се състой най-общо казано в опит за унищожаването на раковите клетки използвайки определени противотуморни лекарства за целта. Дори и ако след оперативното лечение, целият тумор е отстранен има все пак  вероятност отделни туморни клетки да са останали в тялото и п…
I.Bivolarski
a year ago

Депресия при онкоболни

Депресия При пациентите с онкологични заболявания депресията за съжаление е често явление. Ако се чувствате депресирани, трябва да потърсите помощ, независимо дали ще бъде в болничното заведение. където провеждате лечението си или извъннего. Тъга или депресия  Симптоми Ако смятате, че не можете да п…
I.Bivolarski
a year ago

Проблеми с бъбреците и пикочния мехур при онкоболни

Някои противотуморни лекарства могат да раздразнят лигавицата на пикочния мехур или да причинят временно или трайно увреждане на бъбреците. Преди всяки цикъл на химиотерапия с помощта на биохимията на кръвните изледвания се определят параметрите на бъбречната функция (двата следени показателя са уре…
I.Bivolarski
a year ago