Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Ритуксимаб?

MabThera съдържа антитяло (ритуксимаб), което представлява вид белтък. Ритуксимаб се свързва към повърхността на един вид бели кръвни клетки - В лимфоцитите. Когато ритуксимаб се свърже към повърхността на тази клетка, той предизвиква смъртта й. MabThera може да се използва за лечение на няколко ...
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Китрил?

То съдържа лекарственото вещество гранизетрон под формата на гранизетрон хидрохлорид. Китрил принадлежи към групата лекарства, наречени антагонисти на 5-хидрокситриптаминовите рецептори (5-НТ3), които действат като антиеметици (лекарства против повръщане). За какво се използва Kytril? Това лекарс...
I.Bivolarski
a year ago

Стадиране на раковите заболявания

Ако Ви е поствена онкологична диагноза, то трябва да знаете, че са Ви направили и прецизно стадиране на заболяването. То е било извършено от екип лекари запознати с Вашето заболяване в детайли.Стадирането Ви е от изключителна важност за провеждането на лечение и/или последващо наблюдение. Какво п...
I.Bivolarski
a year ago

Какво трябва да знаем за имунотерапията?

Бързото развитие на биологичната наука, носи след себе си множество благонадежни молекули, които могат да се използват за лечение на онкологичните заболявания. Такъв пример за лечение на тези заболявания е имунотерапията. Молекулите, които са използват там днес са голяма надежда за много хора. Ка...
I.Bivolarski
a year ago

Нов пиридазинон срещу рак на гърдата и промиелоцитната левкемия

През последните 15 години пиридазиноновите производни привличат голямо внимание поради широко разпространените си биологични дейности и фармакологични приложения. Пиридазиноните са добре известни със своите антимикробни, антивирусни, противовъзпалителни и противоракови свойства Сега клинично проу...
I.Bivolarski
a year ago

Цитостатици

Цитостатиците, се подразделят на няколко основни групи. Те се използват в лечението на онкогични заболявания и са част от неспецифичната химиотерапия. Действието им се изразява върху всички чувствителни клетки в човешкото тяло. На практика те се прицелват във всички делящи се клетки, като носят с...
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Озимертиниб?

TAGRISSO е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белите дробове (НДРБД), положителен за мутация T790M в рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). 4.2 Дозировка и начин на приложение Лечението с TAGRISSO трябва да се започва о...
I.Bivolarski
a year ago

Рак на гърдата-видове

Дуктален карцином Дуктелен карциним ин ситу: Болест на Пейджет Комедокарцинома Инавазивен дуктален карцином Интрадуктална папилома Лобуларна карцинома Лобуларна карцинома ин ситу (LCIS) Инвазивен лобуларен карцином (ILC) Медуларен карцином Медуларен карцином =================================...
I.Bivolarski
a year ago

Тубуларен карцином на гърдата

Тубуларния карцином (ТК) на гърдата е рядко срещан хистологичен подтип инвазивен рак с отлична прогноза в сравнение със стандартния инвазивен дуктален карцином. Самия тубуларен карцином на гърдата е рядко срещан хистологичен подтип, който представлява приблизително от 1% до 5% от инвазивните карц...
I.Bivolarski
a year ago