Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Какво представлява Золедроновата киселина?

Золедроновата киселина съдържа активно вещество золедронова киселина, което принадлежи към група вещества, които се наричат бифосфонати. Золедроновата киселина действа като се закрепя върху костта и забавя скоростта на костна промяна. Използва се за: Предотвратяване на костни усложнения, напр. фр...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Ексджива (Xgeva, denozumab)

1.Какво представлява XGEVA и за какво се използва XGEVA съдържа денозумаб, белтък (моноклонално антитяло), който действа с цел намаляване разрушаването на костите, причинено от рак, който се разпространява в костите (костни метастази). или от гигантоклетъчен тумор на костта. XGEVA се използва при...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a year ago

Какво да направя след като приключа с химиотерапията?

След приключването на назначените Ви курсове на химиотерапия е много важно да разговаряте веднага с лекуващия Ви лекар, за да Ви обясни, какво следва непосредствено след приключването на лечението. Това е много важна стъпка, описана в официален медицински документ с взети конкретни решения от онк...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a year ago

Проблеми с бъбреците и пикочния мехур при онкоболни

Някои противотуморни лекарства могат да раздразнят лигавицата на пикочния мехур или да причинят временно или трайно увреждане на бъбреците. Преди всяки цикъл на химиотерапия с помощта на биохимията на кръвните изледвания се определят параметрите на бъбречната функция (двата следени показателя са ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a year ago