Онкология и Изкуствен интелект

AACR 2020:Комбинирана имунотерапия при рак на жлъчните пътища

Ново рандомизирано, мултицентрово проучване на комбинация от имуно- с таргетна терапия е подобрило контрола над заболяване при някои пациенти с рак на жлъчните пътища, сочи проучване, представено на Виртуалната годишна среща на Американската асоциация за изследвания на рака (AACR-Резюме CT043). Р...
I.Bivolarski
4 weeks ago

Как фекалните проби могат да помогнат за откриването на рак на дебелото черво

Колоректалният рак е сред водещите причини за смърт от рак по света, но въпреки това е може да е много лесно лечим в 90% от случайте, когато се открие рано. За щастие скринингът при рака на дебелото черво е лесен и удобен. Най-общо фекалната проба, която се взема, проверява дали има  кръв в ...
I.Bivolarski
4 weeks ago

Какво представлява Полимакс

Кратка характеристика - Полимакс 1. СЪСТАВ Полимакс е продукт разработен по немска технология за добиване на имунни пептиди посредством иновативен съвременен високотехнологичен процес, гарантиращ чистотата на получените олиго- и полипептиди от свинска слезка. Една таблетка съдържа 100мг олиго- и ...
I.Bivolarski
a month ago

Странични ефекти от лъчелечението върху мозъка

Провеждането на лъчелечение на мозъка може да доведат до нежелани странични ефекти. Страничните ефекти върху мозъка ще зависят от областта, където ще се прилага лъчетерапията. Понякога целият обем на мозъка може да се облъчи с радиация, като дозите се определят от лекуващия екип. Високите дози лъ...
I.Bivolarski
a month ago

Странични ефекти от лъчетерапия при рак на хранопровода

Ако Вие или Ваш близък провежда лъчетерапия по повод на онкологично заболяване, то трябва да знаете, че е възможно да възникнат някой оплаквания или странични ефекти във връзка с проведеното лечение. Страничните ефекти могат да се случат при всеки вид лечение за рак на хранопровода. При някои пац...
I.Bivolarski
a month ago

Пембролизумаб плюс Цетуксимаб са показали антитуморна активност при рак на главата и шията

Първото изпитване за оценка на PD-1 инхибитор, комбиниран с EGFR инхибитор при  плоскоклетъчен карцином на главата и шията, е показало обещаваща активност на лекарствената комбинация при пациенти с платино- рефрактерен карцином  според данните, представени от Мултидисциплинарния симпози...
I.Bivolarski
a month ago

Треска и повишена температура при пациенти след приложение на Золедронова киселина (бифосфонати)

По-долу е изложена интересна италианска статия, която намира връзка между приложението на золедронова кислина и повишената температура. Най-често срещаното нежелано събитие, обикновено свързано с приложението на бисфосфонати е преходната треска. Целта на това проучване е да се определи ролята на ...
I.Bivolarski
a month ago