Онкология и Изкуствен интелект

TAPUR: Монотерапия с пембролизумаб при тежко претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и високомуторна мутационна тежест

Констатациите от проучването във фаза II - Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR), разработено от ASCO, и публикувано в Journal of Clinical Oncology  са показали, че пембролизумаб е показал активност при силно претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и с висока мут…
I.Bivolarski
2 weeks ago

ACIS:Добавянето на Апалутамид към Абиратерон/Преднизон удължава радиографската прогресия, но не и общата преживяемост

Проучването ACIS (фаза III) е постигнало своята основна крайна точка на 6-я месец, показвайки, че апалутамид плюс абиратерон ацетат / преднизон (AAP) удължаварентгенографската преживяемост без прогресия спрямо абиратерон ацетат/преднизон самостоятелно при пациенти с неутрален на химиотерапия, метаст…
I.Bivolarski
3 weeks ago

KEYNOTE-177: Първа линия с пембролизумаб срещу химиотерапия при MSI-H или dMMR метастатичен колоректален рак- качесто на живот

Анализа на проучването KEYNOTE-177 (фаза III), описан в The Lancet Oncology, установява, че пембролизумаб е бил свързан с клинично значими подобрения в качеството на живот, свързано със здравето (HRQOL) в сравнение с химиотерапията при лечение за първа линия на метастатичен колоректален рак с висока…
I.Bivolarski
3 weeks ago

AMBRA1-Още един протеин в помощ на борбата срещу на рака

Учени са открили ключов ензим в превенцията на рака, който разгражда циклините-протеини, регулиращи клетъчния цикъл. Авторите на изследването установяват, че деактивирането на този ензим причинява неконтролиран растеж на раковите клетки. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature. …
I.Bivolarski
3 weeks ago

Системата за изображения с Изкуствен интелект може да разбере дали има ректален рак

Какво се случва след като пациентът се подложи на химиотерапия и облъчване за рак на ректума? Как лекарите да знаят дали цялата злокачествена тъкан е била унищожена? Изследователите от Университета във Вашингтон в Сейнт Луис са разработили начин да отговорят на тези въпроси, използвайки иновативна к…
I.Bivolarski
3 weeks ago

SOLAR-1:Добавяне на Алпелисиб (Alpelisib) към фулвестрант при PIK3CA-мутация и HR-позитивен, HER2-отрицателен, напреднал рак на гърдата

В анализ на кохортата на пациенти с PIK3CA-мутация в проучването SOLAR-1 (фаза III), описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на алпелизиб към фулвестрант не е било свързано със значително влошаване на общото здравословно състояние / качество на живот. Било е обаче свърза…
I.Bivolarski
3 weeks ago

CheckMate 577: Адювантен Ниволумаб при резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка след неоадювантна химиорадиотерапия

Статия в The New England Journal of Medicine, съобщава, че междинния анализ от проучването CheckMate 577 (фаза III) е показал значително подобрение в преживяемостта без заболяване на адювантен ниволумаб спрямо плацебо при пациенти с резециран рак на хранопровода или гастроезофагеалната връзка,коио с…
I.Bivolarski
3 weeks ago

KEYNOTE-775 /Study 309: Комбинацията от Ленватиниб / Пембролизумаб подобрява преживяемостта при напреднал рак на ендометриума

Доклад за проучването KEYNOTE-775 /Study 309 (във фаза III), съобщава че комбинацията от ленватиниб (мултикиназен инхибитор на VEGFR1, VEGFR2 и VEGFR3) и пембролизумаб значително са подобрили, резултатите в сравнение със стандартната химиотерапия с едно лекарство при пациенти с напреднал, метастатич…
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри нов режим на дозиране на цетуксимаб при рак на дебелото черво и на глава и шия

На 6 април 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри нов режим за дозиране на цетуксимаб (Erbitux) от 500 mg/m2 като 120-минутна интравенозна инфузия на всеки 2 седмици при пациенти с KRAS див тип, EGFR-експресиращ колоректален рак и за плоскоклетъчен карцином на гла…
I.Bivolarski
a month ago

Типифарниб за пациенти с напреднал HRAS-мутирал рак на главата и шията и с висока вариативна честота на алела

В клинично проучване във фаза II, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че типифарниб предизвиква висока честота на отговор при пациенти с рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата и шията с мутации на HRAS и с висока честота на алелите. Мутации в протоонкогена…
I.Bivolarski
a month ago