Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Полиембриомът?

Полиембриомът представлява рядка, но много агресивна форма на тумор на зародишните клетки, който обикновено се среща в яйчниците. Полиембриомът има характеристики, както на тумора на жълтъчната торбичка, така и на недиференцирания тератом /ембрионален карцином, с характерна находка на ембриоидни тел…
I.Bivolarski
a week ago

Какво представлява Гонадобластомът?

Гонадобластомът представлява сложна неоплазма, съставена от смес от гонадни елементи, като големи първични зародишни клетки, незрели Сертолиеви клетки, гранулозни клетки на половата връв и/или гонадни стромални клетки. Гонадобластомите по дефиниция са доброкачествени, но повече от 50% имат съпътства…
I.Bivolarski
a week ago

Какво представлява Бендафолин?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Бендафолин 10 mg/ml инжекционен разтвор Bendafolin 10 mg/ml solution for injection Фолинова киселина (Folinic acid) Прочетете внимателно приложената листовка преди да започнете да използвате това лекарство. - Запазете листовката. Може да имате нужда да я прочетете по…
I.Bivolarski
a week ago

Полезна ли е ваксината срещу рак на маточната шийка?

В ​​ключово проучване за 2020 г., изследователи от Швеция са потвърдили, че широкото използване на ваксината срещу човешкия папилома вирус  (HPV) драстично намалява броя на жените, които ще развият рак на маточната шийка. В проучването сред близо 1,7 милиона жени, ефикасността на ваксината е би…
I.Bivolarski
a week ago

Какво представлява Синдромът на Мейгс?

Синдромът на Мейгс  (синдром на Meigs или синдром на Demons – Meigs) представлява триадата: асцит, плеврален излив и доброкачествен тумор на яйчниците (фибром на яйчниците,  фибротеком, тумор на Бренер и понякога гранулозно-клетъчен тумор). Синдромът на Meigs се поставя след резекцията на …
I.Bivolarski
2 weeks ago

ClarIDHy: Ивосидениб подобрява преживяемостта при холангиокарцином

Ивосидениб (Ivosidenib, инхибитор на изоцитрат дехидрогеназа 1 -IDH1), подобрява общата преживяемост с почти 3 месеца при предишно лекувани пациенти с напреднал IDH1-мутирал  холангиокарцином в сравнение с плацебо. Той е бил оценен в глобалното проучване ClarIDHy (фаза III). Благоприятната обща…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Какво представлява Апалутамид?

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1. ИМЕ НА ЛЕК…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Проучване оцени риска от остеонекроза и рисковите фактори

Когато ракът се разпространи в костта, възникват болка, фрактури и други проблеми. Клиничните насоки препоръчват на пациентите, чийто рак се е разпространил в  костите им, да получават редовни инфузии на костно модифициращо лекарство, като золедронова киселина, например, за да се справят с тези…
I.Bivolarski
2 weeks ago

TRANSCEND: FDA одобри лизокабтаген маралеуцел при В-едроклетъчен лимфом

На 5 февруари 2021 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лизокабтаген маралеуцел (Lisocabtagene maraleucel, Breyanzi) за лечение на възрастни пациенти с рецидивирал  или рефрактерен В-едроклетъчен лимфом след две или повече линии на системна терапия, включително д…
I.Bivolarski
2 weeks ago

UTX-TGR-205: FDA предостави ускорено одобрение на умбралисиб за лечение на маргинално зонов и фоликуларен лимфоми

На 5 февруари Американската администрация по храните и лекарствата даде ускорено одобрение на умбралисиб (umbralisib, Ukoniq), киназен инхибитор, включително на PI3K-делта и  CK1-епсилон, за следните индикации: 1. При възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен маргинално зонов лимфом, кои…
I.Bivolarski
2 weeks ago