Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапия в домашни условия

Към днешна дата, провеждането на венозна химиотерапия в България не се прилага. Прилага се само и единствено в болница по установените към този момент административни правила. Това е свързано най-вече с възможността, да се появят усложнения, които да бъдат потенциално животозастращаващи за пациента.…
I.Bivolarski
4 weeks ago

FDA предостави “бърза писта” на паксалисиб

FDA предостави "бърза писта" на паксалисиб (paxalisib- бивш GDC-0084) за лечението на пациенти с глиобластом, съобщи Kazia Therapeutics в съобщение за пресата. Паксалисиб е малък молекулен инхибитор на PI3K, AKT и mTOR пътищата. Обозначението като "Fast Track" ще ускори развитието на това потенциалн…
I.Bivolarski
a month ago

Влияние на експресията на хромогранин А върху характеристиките и прогнозата на заболяване при ректалните невроендокринни тумори

В едноинституционално корейско проучване, описано в American Journal of Hurgical Pathology, се установява, че хромогранин А в невроендокринните тумори на ректума е бил свързан с по-агресивни клинични характеристики и с по-лоша прогноза. Въпреки, че ректалните невроендокринни тумори с L-клетъчен фено…
I.Bivolarski
a month ago

Комбинирана имунотерапия при напреднал рак на жлъчните пътища

При анализ на подгрупа на австралийско клинично проучване във фаза II, описано в JAMA Oncology, се установява, че комбинацията от ниволумаб и ипилимумаб е била активна  при пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Подробности за проучването Изпитването във Фаза II е включвало пациенти с нап…
I.Bivolarski
a month ago
Папиларна фиброеластома

Видове лечение при рак на панкреаса: Хирургични методи

Тази статия ще се опита да обясни различните видовете лечения, които са стандарт за грижа при рак на панкреаса. „Стандарт на грижа“ означава, че това са най-добрите известни методи на лечение. Това са и видовете лечения, за които е доказано, че са най-ефективни на базата на доказателства, проведени …
I.Bivolarski
a month ago

Може ли кафето да причинява, лекува или предпазва от рак?

Бърз отговор: Към 202о г, нямаме достатъчно научна информация, която да потвърди, че кафето може да причини, лекува или предпазва от раково новообразувание! За мнозина единственият начин да започнат деня е с гореща чаша кафе. Много хора по света пият повече кафе от всякога. Проучване на Националната…
I.Bivolarski
a month ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабазитаксел?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на …
I.Bivolarski
a month ago