Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

HALO-301:Разочароващи резултати при общата преживяемост сред пациентите с рак на панкреаса

Halozyme Therapeutics обяви, че клиничното изпитване HALO-301 (фаза 3) за PEGPH20 като първа линия терапия за лечение на пациенти с метастатичен рак на панкреаса не  е успяло да постигне основната си крайна точка- общата преживяемост. В многоцентровото, двойно сляпо, плацебо-контролирано про...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
12 days ago

Олапариб плюс бевацизумаб като поддържаща терапия при рак на яйчника

Резултатите от клиничното изпитване PAOLA-1/ENGOT-ov25 (фаза III), предполагат, че добавянето на PARP инхибитора- олапариб към бевацизумаб (bevacizumab) може да осигури (подобри?) преживяемост свободна от прогресия за пациентките с диагноза- напреднал рак на яйчниците. Било е установено, че поддъ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Хиперкалиемия при онкоболни

Ако имате поставена онкологична диагноза и Ви предстой да проведете лечение поради това заболяване, то трябва да знаете, че може да получите някои усложнения едно от които е хиперкалиемията! Какво е хиперкалемия? Хиперкалемията е електролитен дисбаланс и се проявява с високо ниво на калий в кръвт...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

Лорлатиниб показва клинична активност при пациенти с ROS1-положителен напреднал НДКРБД

Резултатите от проучване във фаза I/II, проведено при пациенти с ROS1-позитивен напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), са показали клинична  активност на лорлатиниб, (инхибитор на тирозин киназа от трето поколение), дори при пациенти с метастази в централната нервна система (Ц...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago