Онкология и Изкуствен интелект

По-застрашени ли са високите хора от онкологични заболявания?

Има теория, че на всеки 10 сантиметра растеж увеличава вероятността от рак средно с 10%. Според статия в Ню Сайънтист високите хора са по-склонни към развитието на раково новообразувание. Мотивите са: Колкото по-голям е като размер организмът, толкова повече клетки съдържа и колкото повече клетки съ…
I.Bivolarski
a month ago

SORCE: Адювантен Сорафениб срещу плацебо при пациенти с бъбречно-клетъчен карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology,съобщава, че в проучването SORCE (фаза III), не се открива полза от сорафениб спрямо плацебо като адювантна терапия при  пациенти с бъбречно-клетъчен карцином с междинен или висок риск от рецидив на заболяването. Подробности за проучването Двойно-сляпото пр…
I.Bivolarski
a month ago

Свързан ли е излишъкът от фруктоза с Хепатоцелуларният карцином?

Хепатоцелуларният карцином (известен още като рак на черния дроб) представлява постоянно нарастващ проблем в западния свят. И докато по-големия дял от случаите е свързан с консумацията  на алкохол, то ракът на черния дроб, зависим от безалкохолно чернодробно заболяване, продължава да нараства. …
I.Bivolarski
a month ago

Трихомегалия при онкоболни

Трихомегалия на миглите представлява увеличената дължина, накъдряне, пигментация или дебелина на тези космени израстъци. Различните причини за това състояние могат да включват вродени синдроми, придобити състояния, заболявания и/или лекарствени препарати. Тя може да се прояви при раждането или да се…
I.Bivolarski
a month ago

PETACC 6: Добавяне на оксалиплатина към предоперативната химиорадиотерапия на основата на капецитабин и адювантен капецитабин при локално напреднал рак на ректума

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването PETACC 6 (фаза III) не е показало полза от добавянето на предоперативна и адювантна оксалиплатина към предоперативното химио-радиолечение на основата на капецитабин и към адювантен капецитабин при пациенти, подложени на пълна мезоректалн…
I.Bivolarski
a month ago

Може ли да се постави грипна ваксина при пациенти провеждащи имунотерапия?

Според статия в Annals of Oncology от месец март 2020 г, от френско обсервационно изследване показват, че ваксинацията срещу грип при пациенти лекувани с имунни чек-пойнт инхибитори  е безопасна и ефективна. Констатациите, обаче трябва да бъдат потвърдени и от по-големи проучвания. Авторите пиш…
I.Bivolarski
a month ago

COMBI-i: Няма статистическа полза от добавянето на спартализумаб към дабрафениб /траметиниб при меланом

Пациентите с нерезектабилен или метастатичен меланом, съдържащ мутация на BRAF V600 гена, нямат полза от добавянето на анти-PD-1 антитялото- спартализумаб към  дабрафениб и траметиниб, установено в проучването COMBI-i, (представено от Европейското общество по медицинска онкология (ESMO) на Конг…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Даратумумаб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ DARZALEX 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон 5 ml съдържа 100 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Всеки флакон 20 ml съдържа 400 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Даратумумаб…
I.Bivolarski
a month ago

STORM:Селинексор при множествен миелом

FDA одобри Селинексор (Xpovio), за лечение на множествен миелом при пациенти, които не са получили други лечения към този момемнт. На този ранен етап обаче на одобрението на лекарството идва със сериозни предупреждения от страна на агенцията. Селинаксор (Selinexor) действа по съвсем различен начин о…
I.Bivolarski
a month ago

NADIM:Добавяне на Ниволумаб към неоадювантна химиотерапия при недребноклетъчен белодробен карцином в резектабилен стадий IIIA

Испанското проучване NADIM (фаза II), публикувано в The Lancet Oncology установява, че добавянето на ниволумаб към неоадювантната  химиотерапия и използването на ниволумаб като адювант е свързано с високи 24-месечни нива на преживяемост без прогресия при пациенти с резектабилен, стадий IIIA&nbs…
I.Bivolarski
a month ago