Онкология и Изкуствен интелект

Неоадювантен Атезолизумаб Плюс Химиотерапия при резектабилен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия за клинично проучване във фаза II, публикувано в The Lancet Oncology, открива, че лечението с неоадювантен атезолизумаб плюс наб-паклитаксел/ карбоплатин води до основен патологичен отговор при 57% от пациентите и пълен патологичен отговор при 33% от пациентите с резекция, предимно в стади...
I.Bivolarski
9 days ago

FDA одобри рукапариб за BRCA-мутирал, резистентен на кастрация рак на простатата

На 15 май Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предостави ускорено одобрение на рукаприб (rucaparib, Rubraca) за пациенти с BRCA мутация  (зародишна и /или соматична линия) -свързана метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата, който е бил лекуван с андроген- насо...
I.Bivolarski
12 days ago

FDA одобри нератиниб/капецитабин за предишно лекувани пациенти с метастатичен HER2-позитивен рак на гърдата

На 25 февруари Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри нератиниб (Nerlynx-тирозин киназен инхибитор), в комбинация с капецитабин при възрастни  пациенти с напреднал или метастатичен HER2-позитивен рак на гърдата, които са получавали две или повече предходни анти-HER2 бази...
I.Bivolarski
2 weeks ago

AACR 2020:Комбинирана имунотерапия при рак на жлъчните пътища

Ново рандомизирано, мултицентрово проучване на комбинация от имуно- с таргетна терапия е подобрило контрола над заболяване при някои пациенти с рак на жлъчните пътища, сочи проучване, представено на Виртуалната годишна среща на Американската асоциация за изследвания на рака (AACR-Резюме CT043). Р...
I.Bivolarski
3 weeks ago

Как фекалните проби могат да помогнат за откриването на рак на дебелото черво

Колоректалният рак е сред водещите причини за смърт от рак по света, но въпреки това е може да е много лесно лечим в 90% от случайте, когато се открие рано. За щастие скринингът при рака на дебелото черво е лесен и удобен. Най-общо фекалната проба, която се взема, проверява дали има  кръв в ...
I.Bivolarski
3 weeks ago

Какво представлява Полимакс

Кратка характеристика - Полимакс 1. СЪСТАВ Полимакс е продукт разработен по немска технология за добиване на имунни пептиди посредством иновативен съвременен високотехнологичен процес, гарантиращ чистотата на получените олиго- и полипептиди от свинска слезка. Една таблетка съдържа 100мг олиго- и ...
I.Bivolarski
4 weeks ago