Онкология и Изкуствен интелект

Разделяй и владей: Стратегията на тумора

Изследователи подкрепени от Националната научна фондация на Швейцария (Swiss National Science Foundation) са открили как агресивните туморни клетки могат да нахлуят в здравата тъкан в най-ранен етап на развитието на самия тумор. Изследването разкрива нови начини за атакуване на рака от корен. Когато…
I.Bivolarski
7 years ago

Фемтомедицина- откриваха нови молекули, убиващи раковите клетки и предпазващи здравите

Ново семейство на молекули, убиващи раковите клетки и защитаващи здравите, могат да бъдат използвани за лечение на множество различни видове рак, като рак на шийката на матката, ракът на гърдата, на яйчниците и белия дроб. Публикуваните данни в EBioMedicine показват, че таргетното (или прицелното) н…
I.Bivolarski
7 years ago

Слабата преживяемост сред пациентите с колоректален карцином може да е обвързана с биомаркер- CSN6

Проучването показа, че CSN6, е от подчастта (subunit) на протеинов комплекс, известен катоCOP9 (COP9 signalsome), и е свръхекспресиран в проби на колоректален карцином. Откритието може да има голямо значение при търсенето на алтернативни стратегии за лечение на рака на дебелото черво. „CSN6 представ…
I.Bivolarski
7 years ago

miR-7 потиска развитието на рак на стомаха

Проучване в сп.The Journal of Cell Biology  разкрива, че miR-7 потиска развитието на рак на стомаха чрез инхибиране на ключов сигнален път, както и че този защитен механизъм е изложен на риск от можещата да причини рак бактерия H. Pylori. По този начин евентуалното намиране на лекарствени средства с…
I.Bivolarski
7 years ago

Карцином на хранoпровода

Епидемиология. Ракът на хранопровода е често заболяване.  Според някои автори той се установява в 10-12% от онкологично болните и е на едно от първите места между злокачествените заболявания. В около 2% от починалите от рак в САЩ причина за смъртта е рак на хранопровода. В някои страни - Китай,…
I.Bivolarski
7 years ago

Карцином на слюнчените жлези

Епидемиология. Туморите на слюнчените жлези представляват приблизително около 2% от всички злокачествени новообразувания. В България  годишно от злокачествени тумори на слюнчените жлези заболяват окoло 60 души (0,3% от всички злокачествени тумори). Засягат се най-често околоушната (90%), подчелюстна…
I.Bivolarski
7 years ago

Карцином на маточните тръби

Епидемиология Първичните злокачествени тумори на яйцепроводните тръби са редки. По-често се установява карциномът. У нас заболяват по няколко жени годишно (от 2 до 9). От сарком на яйцепроводните тръби заболяват по една-две жени годишно. Етиология Етиологичните фактори не са изяснени. Спорно е значе…
I.Bivolarski
7 years ago

Хорионкарцином

Епидемиология Хорионепителиомът е едно от най-рядко срещаните злокачествени новообразувания на женските голови органи. Годишно у нас заболяват по няколко млади жени. Етиология Наименованието на тумора показва, че той има гестационен произход, т. е продукт е на бременността. Появява се най-често след…
I.Bivolarski
7 years ago

Карцином на горната устна

Ракът на горната устна се установява значително по-рядко, отколкото ракът на долната устна - по наши данни съотношението е 1 към 24. Наблюдава се по-често в по-млада възраст и при жените. Най-честите преканцерози са левкоплакията и десквамативните и глан-дуларни хейлити. Профилактичните мероприятия …
I.Bivolarski
7 years ago

Карцином на езика

Епидемиология Заболяемостта от рак на езика  е около 0,2- 0,5 на 100 000 души. По честота и значение за клиничната практика карциномът на езика заема второ място в устната кухина след кар-нинома на долната устна. Заболяват най-често мъже между 50 и 70 години. По наши данни жените боледуват седем път…
I.Bivolarski
7 years ago