Онкология и Изкуствен интелект

Рискови фактори за възникването на рак

Рискови фактори за възникването на рак 1.Възраст Напредванетo на възрастта е най-важният рисков фактор за възникването на ракови заболявания. Според последните статистически данни от наблюденията, средната възраст на хората с поставена диагноза рак е 66 години. 2.Алкохол Употребата на алкохол може д…
I.Bivolarski
6 years ago

Лимфоплазматичен малигнен лимфом (макроглобулинемия на Waldenstrom)

ЛМЛ се характеризира е неопластична пролиферация на клетките от В-лимфоцитната серия, които продуцират голямо количество IgM- парапротеини с високо относително тегло (макроглобулини) инфилтрират костния мозък, увреждат нормалната хомопоеза, засягат черния дроб, слезката и лимфните възли, увеличават …
I.Bivolarski
6 years ago

Плазмоцитомен малигнен лимфом (Мултиплен миелом)

Мултипленият миелом е бавнопротичащо злокачествено заболяване, причинено от неспирната пролиферация на плазматичните клетки, които инфилтрират и разрушават костите и другите вътрешни органи, като продуцират големи количества парапротеини, които се задържат в серума, отлагат се в тъканите и водят до …
I.Bivolarski
6 years ago

Злокачествен меланом (Малигнен меланом)

Епидемиология В световната литература се подчертава фактът, че честотата на злокачествения меланом в последните десетилетия е нараснала значително. Злокачественият меланом се наблюдава по-често не само в страни, които по начало имат по-висока заболяемост от пигментни тумори - Куисланд (Австралия), к…
I.Bivolarski
6 years ago

Карцином на млечната жлеза

КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА Епидемиология Ракът на млечната жлеза е най-често срещаното злокачествено новообразувание при жените в Европа и САЩ. Заболяемостта от рак на млечната жлеза у мъжете е много ниска - около 1-1,5% от заболяемостта за двата пола. Етиология Ракът на млечната жлеза е една от лок…
I.Bivolarski
6 years ago

Екстравазация (излив на химиотерапевтик)

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЕКСТРАВАЗАЦИЯ НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВА ВНИМАНИЕ: При провеждане на химиолечение, понякога е напълно възможно да има малък излив на лекарствен препарат. Той може да се случи в областта на абоката или по протежение на кръвоносния съд. Поради това бъдете наблюдателни и при наличие на с…
I.Bivolarski
6 years ago

Бисмут- 213 нов метод за борба с рака

Това изображение направено от Обществото по нуклеарна медицина (и избрано за снимка на годината през 2012 г.), показва как намалява разпространението на раковите образувания в човешко тяло. Изображението е получено в  Института за трансуранови елементи в Карлсруе, които провеждат клинични изпит…
I.Bivolarski
6 years ago

Синовиален сарком

Синовиалния сарком (известен още като: злокачествена синовиома) представлява рядка форма на рак, който обикновено възниква в близост по ставите на ръцете, краката или врата. Една от най-редките форми на сарком на меките тъкани. Името "синовиален сарком" е въведено в началото на 20 век, тъй като няко…
I.Bivolarski
6 years ago

Липосарком

Липосаркомът (ЛС) е злокачествено заболяване, което се отнася към групата на мезенхимните тумори. Това е рак, който възниква в мастните клетки в дълбоката "мека" тъкан, като тази в бедрото или в ретроперитонеума. ЛС е рядък вид рак, който много прилича на мастните клетки, (когато се наблюдава под ми…
I.Bivolarski
6 years ago

Менингиом

Менингиомите са разнообразен набор от тумори, произхождащи от менингите (мембранозните слоеве разположени около централната нервна система). Много от менингиомите нямат никакви симптоми през живота на човек, и дори откритите не се нуждаят от лечение,  различно от периодично наблюдение. Обикновено си…
I.Bivolarski
6 years ago