Онкология и Изкуствен интелект

Остеосарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski
27.09.2019

Остеосаркомът (или остеогенната саркома) е най-често срещаният вид рак на костите, обикновено диагностициран при тийнейджъри и млади хора.

Съставен е от примитивно трансформирани клетки с мезенхимен произход и проявява остеобластна диференциация като произвежда злокачествен остеоид.

Причината за появата му е неизвестна, но се смята, че е свър зана с бързия растеж на костите, по време на юношеството.

Повечето тумори обикновено се развиват около коляното,  долната част на бедрената кост, или в горната част на тибията.

Епидемиология

Остеосаркомът е осмата най-често срещана форма на рак в детска възраст, която включва 2,4% от всички злокачествени заболявания при педиатрични пациенти и около 20% от всички първични ракови заболявания на костите.

Честотата на остеосаркома при пациенти под 20-годишна възраст в САЩ се оценява на 5,0 на милион годишно в общата популация, с лека вариация между индивидите от различните раси.

Той е малко по-често срещан при мъжете (5,4 на милион годишно), отколкото при жените (4,0 на милион годишно).

Ако остеосаркомът не се е разпространил из тялото, процентът на дългосрочната преживяемост е между 70 и 75%.

Ако остеосаркомът вече се е разпространил, като например в белите дробове или други кости, процентът на дългосрочна преживяемост е около 30%.

Варианти:

1.Конвенционални: остеобластни, хондробластични, фибробластични остеосаркоми
2.Телеангиектатична остеосаркома
3.Дребноклетъчна остеосаркома
4.Нискостепенна централна  остеосаркома
5.Периостална остеосаркома
6.Параостална остеосаркома
7.Вторична остеосаркома
8.Високостепенна повърхностна остеосаркома
9/Екстраскелетна остеосаркома

Симптоми:

1.Костна болка (при движение, в покой или при вдигане на предмети)
2.Необясними костни фрактури
3.подуване по ставите
4.Зачервяване по ставите
5.Накуцване
6.Ограничаване на обема на движението на ставите.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Саркоми