Онкология и Изкуствен интелект

Онтуксизумаб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Онтуксизумаб (Ontuxizumab) е хуманизирано заешко моноклонално антитяло, предназначено за лечение на рак. То се свързва с гликопротеина- ендосиалин (TEM1 или CD248).

Изследванията във фаза I са завършени и лекарството е получило статут на лекарство-сирак от FDA за саркома. Понастоящем текат фаза II клинични проучвания с него за меланом, колоректален рак, саркома и лимфом.

Източници на информация:

1.A phase 2 study of ontuxizumab, a monoclonal antibody targeting endosialin, in metastatic melanoma.

2.A phase I study of ontuxizumab, a humanized monoclonal antibody targeting endosialin, in Japanese patients with solid tumors.

3.MORAb-004 in Treating Young Patients With Recurrent or Refractory Solid Tumors or Lymphoma

4.Phase I trial of ontuxizumab (MORAb-004) in children with relapsed or refractory solid tumors: A Children’s Oncology Group Study.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства