Онкология и Изкуствен интелект

Нова двойна лекарствена комбинация при лечението на злокачествен меланом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ракът на кожата е едно от най-често срещаните ракови заболявания в Америка. Една от най-агресивните форми на рак на кожата е меланомът, който представлява до 85% от  смъртните случаи от рак на кожата. Към настоящия момент разполагаме с няколко лечение лечения като химиотерапия и имунотерапия. Прогнозата обаче понякога си остава лоша.

Сега обаче се проучва нова терапия с медикамент наречен алтеронол (Alteronol), срещу меланома. По-конкретно, интереса е, как той може да повлияе на автофаговата активност  върху неговите противоракови дейности.

Алтеронола представлява лекарство, което има същия произход като вече одобрения- Паклитаксел. Предишни изследвания са установили, че е бил ефективен срещу много видове рак,  включително и меланом.

Основните дейности, които му придават антитуморни способности, се въртят около предизвикването на апоптоза в раковите клетки, както и предотвратяване
на метастази чрез потискане на клетъчната миграция. Един от по-малко известните му ефекти е автофагията, която обратно е свързана с прогресията на рака.

Следователно  автофагичната активност на алтеронол е цел за изследването.

Използвайки клетъчни линии на меланом, е било открито, че добавянето на алтеронол е пречило на растежа на раковите клетки сред нормалните клетки. Апоптотичната  активност на алтеронол е била потвърдена чрез измерване на нивата на апоптотични протеини при прилагането му. Разгледан е бил пътя Akt/mTOR като
възможна причина за автофаговата дейноста на алтеронола. Akt/mTOR е известен регулаторен път на автофагията и е било установено, че алтеронолът сякаш потиска активирането
му. Това наблюдение е довело екипа да въведе второ лекарство, 3-МА, за да предотврати това потискане. Добавянето на алтеронол и 3-МА неочаквано е показало по-висока
апоптотична активност. Това двойно въздейсттвие (лечение) също е подобрило инхибирането на алтеронола при клетъчната миграция и инвазия.

Групирайки това познание, са били проведени експерименти с мишки, които са потвърдили, че макар само алтеронолът да намалява растежа на тумора, двойното лечение е
показало още по-голямо потискане на растежа на тумора.

Заключение
Резултатите са показали, че алтеронолът е бил ефективно антимеланомно средство, както in vitro, така и in vivo, а комбинацията му и автофаговия инхибитор 3-МА може да има множество полезни ефекти като потенциално лечение на меланома.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/17352/double-threat-skin-cancer?fbclid=IwAR0bdnEdqfHKm0vaWjte-nsmfShzKoWkpuGJv4MOT7Fwdv9q9kCILJVH9_s

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости