Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

NEOSTAR: Неоадювантен Ниволумаб плюс ипилимумаб при резектируем НДКРБД, в ранен стадий

I.Bivolarski
I.Bivolarski
08.06.2019

Ключови точки

  1. 7 от 21 пациенти, лекувани преди операция с комбинирана терапия, са постигнали голям патологичен отговор, а 4-ма от 23-ма пациенти, които са лекувани само с
    ниволумаб (nivolumab) самостоятелно, са постигнали голям патологичен отговор.
    2. Шестима пациенти (или 38%), които са получавали комбинирана терапия и са претърпели операция в проучването, са постигнали пълен патологичен отговор в
    сравнение с двама пациенти (10%), приемащи самостоятелен ниволумаб.
    3. Повишената туморна експресия на PD-L1 преди терапията положително е корелирала с рентгенографските отговори и с патологичната регресия на тумора при операция.

Източници на информация:
1.https://www.ascopost.com/News/60124email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars