Онкология и Изкуствен интелект

NeoSphere: Предполага се, че добавянето на пертузумаб към трастузумаб и доцетксел в неоадювантен аспект подобрява PFS при жени с рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Актуализираните резултати на NeoSphere предполагат, че най-вероятно добавянето на неоадювантен пертузумаб към трастузумаб и доцетаксел може да подобри преживяемостта без
прогресия (PFS) при пациенти с локално напреднал, възпалителен или в ранен стадий – HER2-позитивен рак на гърдата, въпреки че проучването не е включено в  официален статистически анализ.

Изследователите смятат, че вторичните крайни точки на PFS и преживяемостта без болест (DFS) подкрепят по-ранните първични крайни резултати от проучване  във фаза II, което е показало значително увеличение на скоростта на патологичен пълен отговор с тройната комбинация в сравнение само с трастузумаб плюс доцетаксел,  пертузумаб плюс трастузумаб или пертузумаб плюс доцетаксел.

Петгодишната PFS е била 86% за 107-те пациенти, получавали пертузумаб, трастузумаб и доцетаксел, в сравнение с 81% за 107-те пациенти, получавали трастузумаб  плюс доцетаксел, и 73% както за 107-те пациенти, получавали пертузумаб плюс трастузумаб, така и за 96-те пациенти, които са получили пертузумаб плюс доцетаксел.

И резултатите от DFS за четирите лекувани групи са били „съгласувани“ с резултатите от PFS, при 84% срещу 81%, 80% и 75%, съответно.

Изследователите признават, че широките доверителни интервали „позволяват възможността“, пертузумаб, трастузумаб и доцетаксел да не превъзхождат само комбинацията от трастузумаб и доцетаксел.

Продължаващото изпитване APHINITY във фаза 3 ще оцени пертузумаб, в комбинация с трастузумаб и химиотерапия, в адювантен аспект, коментират те,  предоставяйки повече информация за ефикасността на тази комбинация.

Подчертава се, че 5-годишната PFS е била постигната от 85% от пациентите с пълен патологичен отговор срещу 76% от тези, които не са постигнали тази крайна точка,  изследователите заявяват, че откритието е „успокояващо както за пациентите, така и за клиницистите, и категорично предполага, че индивидуалната обща патологична пълна ремисия е надежден предиктор за резултата от лечението„.

И отбелязвайки големия брой участници в изпитването, които биха били необходими за демонстриране на значителна полза за преживяемостта при HER2-позитивни пациенти
с пълен патологичен отговор, те смятат, че връзката между тази крайна точка и дългосрочния резултат „оправдава продължаването на стремежа за увеличаване на  пълната патологична ремисия.

Източник на информация:
1.Gianni L, Pienkowski T, Im Y-H, et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or
early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. Lancet Oncol 2016; Advance online publication 11 May.
DOI: 10.1016/S1470-2045(16)00163-7

2.Gnant M, Steger GG, Bartsch R. Pathological complete remission and long-term outcome – what do we know in 2016? Lancet Oncol 2016; Advance online publication
11 May. DOI: 10.1016/S1470-2045(16)30038-9

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars