Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Последващо наблюдение при пациенти с карцином на дебелото черво

I.Bivolarski
I.Bivolarski
06.10.2019

Ако сте провеждали адювантно лечение на карцином на дебелото черво, то след приключването му трябва да преминавате редовни профилактични прегледи!

Ако сте приключили лечебна химиотерапия за метастатично заболяване на дебелото черво, то според назначената Ви лечебна схема може:

1.Да приключите окончателно с приложението на лекарствените препарати (да нямате добавена таргетна терапия, която се определя от направените Ви предварително генетични изследвания). Тогава преминавате на редовни контролни профилактични прегледи.

2.Да сте приключили с цитостатичната химиотерапия, но да продължавате периодично да посещавате болницата за допълнителна вливка на таргетна терапия. Тогава също подлежите на редовни прегледи, но тях трябва внимателно да ги съгласувате с лекуващия Ви лекар в зависимост от административните изисквания за това.

Ако сте приключили лечение за рак на дебелото черво, то трябва да имате предвид следното:

1.Редовно да спазвате контролните Ви профилактични прегледи, назначени от Вашия лекуващ лекар!

2.Да правите редовни прегледи при гастроентеролог на всеки 6 месеца или 1 година (или според препоръките на Вашия лекар) независимо дали сте стомиран или не.

3.Да се наблюдавате много внимателно за всякакви нежелени прояви свързани с Вашето заболяване. Тогава не е нужно да чакате следващия Ви профолактичен преглед, а веднага да уведомите лекуващия Ви лекар.

4.Трябва да имате предвид, че някой оплаквания могат да се появят непосредствено след профилактичния преглед, дори няколко дни по-късно. Тогава трябва да съобщите за тях.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака