Онкология и Изкуствен интелект

Множество лекарствени комбинации могат да бъдат тествани с помощта на Изкуствен интелект

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Туберкулозата е опасна и коварна болест, чието лечение си остава трудно и продължително. Дори и в днешни времена, „Жълтата гостенка“ отнема човешки животи.

Борбата с нея може да се осъществи с няколко вида лекарства и сега на помощ на лекарите идва Изкуствения интелект.

При недостиг на нови лекарствени средства срещу туберкулозата и няколко в процес на разработка, един софтуерен инструмент може да предскаже как сегашните лекарства, включително дори малко вероятни кандидати, могат така да се комбинират по нови начини, че да създадат по-ефективни лечения.

Това би могло да замени традиционна система за проба/грешка при разработването на лекарства, която е сравнително бавна и скъпа.

Програмния инструмент наречен INDIGO, съкратено от „Инфериращи лекарствени взаимодействия“ (INferring Drug Interactions), използващ хемоГеномика и Ортология, е показал, че обединяването на лекарства срещу туберкулоза с антипсихотици или антималариални лекарства може да повиши тяхната потентност.

Този инструмент може точно да прогнозира активността на лекарствените комбинации, включително синергията им, или тогава когато активността на комбинацията е по-голяма
от сумата на отделните лекарства.

Той също така, точно прогнозира и антагонизма между лекарствата, където пък активността на комбинациите е била по-малка. В допълнение, той също така е идентифицирал гените, които контролират тези лекарствени реакции.

Сред комбинациите, които INDIGO е идентифицирал като показващи голяма вероятност за ефективност в борбата с туберкулозата са били:

1.Комбинация от пет лекарства за туберкулоза: Бедаквилин, Клофазимин, Рифампицин и Кларитромицин с антималариалното лекарство Р218.

2.Четири лекарства в комбинация: Бедаквилин (Bedaquiline), Клофазимин(Clofazimine), Pretomanid и антипсихотичното лекарство Thioridazine.

3.Комбинация от антибиотиците: Moxifloxacin, Spectinomycin – две лекарства, обикновено антагонистични, но които могат да станат силно синергични с добавянето
на трето лекарство Clofazimine.

Успешните комбинации, идентифицирани от INDIGO, когато са били тествани в лабораторни условия, са показали синергия в 88,8% от времето.

Туберкулозата е опасно заболяване, убиващо 1,8 милиона души всяка година и е най-смъртоносната бактериална инфекция по света. В момента има 28 лекарства, използвани за лечението ѝ, и те могат да бъдат комбинирани по 24 000 различни комбинации при три или четири лекарства.

Ако към тях се добави двойка нови лекарства, това ще увеличи потенциалните комбинации до 32 000.

Тези цифри правят разработването на нови схеми на лечение много трудоемко, времеемко и скъпо. В същото време устойчивите на лекарства щамове бързо се разпространяват.

Във време, когато новите лекарства не са достатъчни, за да се справят със старите, но бързо еволюиращи заболявания, INDIGO представя нов начин за използване на сегашния набор от инструменти за лекарства. Отговорите вече съществуват и подходът на INDIGO представлява по-бърз начин за намирането им.

Софтуерът използва база данни от публикувани по-рано проучвания, които авторите на настоящото проучване са разучили и количествено определили, заедно с
подробна информация за свойстватата на стотици лекарства.

Източник на информация:

1.https://www.weforum.org/agenda/2019/12/ai-robot-disease-4ir-health-drug-medicine/?fbclid=IwAR31eQWi374ix2LsfoPZZyqtwduakcDvlzk0oPisFW7PhgcUJbA0fAjURKM

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости