Онкология и Изкуствен интелект

MiR-107 и неговата роля в радиочувствителността при рака на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Често в онкологията не се знае дали даден пациент ще реагира на определено лечение. Сега едно ново изследване се опитва да идентифицира механизмите на химио- и  радиочувствителността при ракови заболявания и това как да ги използва, за да предотврати резистентността към определени заболявания.

Област от голям научен интерес към днешна дата са така наречените микроРНК-и и тяхната роля при раковите новообразувания.
МикроРНК-ите (miRNAs) представляват малки фрагменти от РНК, които регулират множество процеси в клетката.

По време на  развитието на един раково процес, нивата им варират от това да бъдат неактивни до свръхактивни.

Сега ново проучване се съсредоточава върху една miRNA, и по-специално, miR-107 и нейния ефект върху радиочувствителността при рака на простатата.

Предишни проучвания вече са показали, че miR-107 е по-слабо регулиран след лъчетерапия. Преди това е била идентифицирана връзка между miR-107 и прораковия  растежен фактор, наречен гранулин, но не и в контекста на лъчетерапията. Сега се предполага, че както miR-107, така и гранулинът могат да играят роля в  радиочувствителността при рака на простатата.

Потвърдено е било, че miR-107 се регулира по даунстрийм след лъчетерапия, следвайки нивата на клетъчната линия на рака на простатата преди и след облъчване. Изкуствено
регулирания и нарушен растеж на miR-107 в раковите клетки на простатата след радиация, като се заключава, че miR-107 има тумор-супресорна дейност.

Разгледани са били и нивата на гранулин при същите настройки (при рака на простатата). Предишно проучване е показало, че miR-107 трябва да „насочва“ и
регулира експресията на гранулин. Гранулинът също се регулира в клетките на рака на простатата след облъчване, за разлика от регулирането в miR-107.

Когато miR-107 е било изкуствено регулирано, нивата на гранулин са спадали при отговор, което показва ефективност, че miR-107 вероятно регулира гранулина в раковите клетки на простатата.
Установено е било, че противораковите ефекти, наблюдавани при регулирането на miR-107, се дължат на неговата регулация на гранулина, тъй като нокдаунът на гранулина
причинява същите резултати.

Това проучване успешно разкри miR-107 като „играч“ в радиочувствителността на раковите клетки на простатата чрез регулирането на гранулина. Гранулинът е бил свързан  и с прогресията на рака в няколко предишни проучвания и е регулиран след облъчване при рак на простатата. Изкуственото регулиране на miR-107 е потискало нивата на  гранулин и е влошило растежа на рака. Човек би могъл да си представи една регулираща терапия с miR-107, която заедно с лъчетерапия дава максимална ефективност на лечението.

Заключение

Тези данни предполагат неразпознат механизъм на регулиране на miR-107/GRN в отговор на йонизиращо лъчение, което е потенциална терапевтична стратегия за подобряване на радиочувствителността при рака на простатата.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/18637/mir-107-role-radiosensitivity-prostate-cancer?fbclid=IwAR3CfiGvv6pEwYDhWgF9qDUgpOaSPf-e0S9b-f-1jsdv3DBVz8dTDYzBvwk

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости