Онкология и Изкуствен интелект

Миобластом

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

Миобластомa

Миобластомът представлява зърнистоклетъчен тумор. Най-често се открива във езика, но може да се срещне и в други органи.

Туморът е малък, от порядъка на няколко сантиметра в диаметър, плътен, не добре отграничен от околните тъкани.

Съставен е от клетки, които са по-големи от гладкомускулните.

Те са овални или лентовидни с леко еозинофолна зърниста цитоплазма, съдържаща гликоген. Могат да се видят клетки в цитоплазмата, на които има миофибрили с напречна набразденост.

Ядрата са овални богати на хроматин. Клетките се подреждат в различно големи групи, оградени от съединителна тъкан.

Понякога покриващия тумора плосък епител силно хиперплазира дава атипични разраствания в дълбочина с картина подобна на карцином.

Зърноклетъчния тумор протична доброкачествено, но има и описани случай при които се развива  и като злокачествен. Счита се, че може би произлиза от младите мускулни клетки- миобластите.

Допуска се, че този вид тумор се развива от Швановите клетки или от ендоневралните фибробласти.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Доброкачествени тумори