Онкология и Изкуствен интелект

94,4 милиарда долара загуба в САЩ от рака

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.10.2019

Нов доклад публикуван наскоро в американското списание JAMA дава стряскащи цифри за икономическите загуби причинени от рака.

Ето и някои от тях.

Само през 2015 г. 492 146 души на възраст между 16 и 84 години са починали от рак в САЩ.

Това се равнява на общо 8 739 939 години загубени години на живот и  последващи финансови загуби от над 94,4 милиарда долара (или над 191 900 долара на смърт причинена от ракови заболявания).

Макар и неприятно да се разгледат тези изчисления, данните са изключително важни за определяне на политиката и приоритизирането на ресурсите за превенция и контрол на рака.

Само тази година се очаква ракът да причини 606 880 смъртни случая, което го прави втората водеща причина за  смърт в САЩ. Това е изключително финансово бреме.

Числата казват всичко.

Нека се има предвид, че горните цифри включват само финансовите загуби, дължащи се на загубените приходи, а не на тези, дължащи се на разходи за лечение и грижи.

Добавени и те водят до изключително черна картина на пораженията причинени от рака.

Както се съобщава от Science Daily, на национално ниво в САЩ, ракът на белите дробове е бил причина за най-високи финасови загуби (около 21.3 милиарда долара;  или 22.5% от общия брой), следван от колоректалния карцином (или около 9.4 милиарда долара- 10.0%), ракът на млечната жлеза (6.2 милиарда щатски долара- 6.5%)  и на панкреаса (с около 6,1 милиарда щатски долара или 6,5%).

По възраст, загубените приходи са били най-високи при левкемията във възрастта от 16 до 39 години, докато ракът на белите  дробове е бил с най-висока възраст над 40 години.

Счита се, че тези загуби е можело да бъдат избегнати при ефективен скрининг и лечение. Интервенциите за превенция на  рака и осигуряването на равен достъп до висококачествени грижи във всички щати е могло да намали тежестта на рака и свързаните с него географски и
други различия в страната.

Здравните специалисти също са могли да допринесат за постигането на тази цел, тъй като те играят централна роля в превенцията,  скрининга и лечението.

Изчисленията в доклада се различават значително според щата, като например Кентъки е имал най-голям брой загубени приходи, докато Юта, например  е била с най-малък.
Изследването предполага, че ако всички щати в САЩ са имали загуби като в Юта през 2015 г., то негативния ефект би бил намален с 29,3%, или  27,7 млрд. долара, а годините на живот, загубени в страната през 2015 г., щяха да бъдат намалени с 2,4 милиона.

Източници: Daily Science, JAMA Oncology

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости