Онкология и Изкуствен интелект

MERECA: Иликсаденсел / Сунитиниб срещу самостоятелен Сунитиниб при синхронен метастатичен рак на бъбреците

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Проучването MERECA, представено пред ASCO-SITC 2020 г., се установява, че иликсаденсел (ilixadencel- алогенен продукт) в комбинация със сунитиниб, дават по-висока  обективна честота на отговор в сравнение със самостоятелен сунитиниб при пациенти с диагностициран синхронен метастатичен бъбречно-клетъчен карцином.

MERECA

В рандомизираното изпитване MERECA (фаза II) се оценява преднефректомичното интратуморно инжектиране на иликсаденцел ( лекарството има противораков имунен  отговор, когато се инжектира интратуматорно), последван от постнефректомичен сунитиниб срещу постнефректомично приложение на сунитиниб като монотерапия.

От 2014 г. до 2017 г. 88 пациенти са били разпределени на случаен принцип в съотношение 2:1 само на иликсаденсел/сунитиниб или на самостоятелен сунитиниб.

В рамото на иликсаденсел/сунитиниб двама пациенти не са получавали иликсаденсел, а 10-на не са получавали сунитиниб, а на един не е било извършено последващо сканиране с  компютърна томография. Петима пациенти в рамото на сунитиниб никога не са получавали сунитиниб.

Общата преживяемост е била оценявана от времето на записване. Преживяемостта без прогресия и туморния отговор са били оценени от началото на лечението със сунитиниб.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Петима пациенти (11%), лекувани с иликсаденсел/сунитиниб, са имали пълен отговор срещу един пациент (4%), лекуван с монотерапия със сунитиниб.
2.Потвърдената цел на обективния отговор е била 42,2% в комбинираната група срещу 24,0% в групата с монотерапия.

Резултати

Петима пациенти (11%), лекувани с иликсаденсел/сунитиниб, са имали пълен отговор срещу един пациент (4%), лекуван с монотерапия със сунитиниб.

Потвърдената цел  на обективния отговор е била 42,2% в комбинираната група срещу 24,0% в групата с монотерапия. Средната продължителност на отговора (от началото на сунитиниб)  е била 7,1 срещу 2,9 месеца, преживяемостта без прогресия (също от началото на сунитиниб) е била 11,8 срещу 11,0 месеца.

Средната обща преживяемост не е била достигната в нито  една от групите. Добавянето на иликсаденсел към сунитиниб не е увеличила количеството на нежеланите събития от степен 3-та и 4-та.

Заключение

В сравнение с монотерапията със сунитиниб комбинираното лечение с иликсаденсел, последвано от сунитиниб, демонстрира по-висока потвърдена обективна честота на  реакция, включително няколко пълни отговора и по-голяма продължителност на отговора при пациенти с току-що диагностициран синхронен метастатичен  бъбречно-клетъчен карцином.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2020/ilixadencelsunitinib-vs-sunitinib-alone-in-synchronous-metastatic-kidney-cancer/?fbclid=IwAR2DmTIvDrbSNwrfnE8wwvtIB7ry2DBkNNVQ_7Y-5-Xbx9tvI9Nc00VLQB4

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars