Онкология и Изкуствен интелект

Лимфангиом

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

Лимфангиомът представлява доброкачествен тумор, който се развива от лифните съдове. Среща се във всяка възраст независимо от пола.

Наблюдава се и при децата като вроден порок в развитието. Локализира се предимно в областта на шията, лигавицата на устаната кухина, езика и др.

При някой случай лимфангиомът е с  вид на ограничен възел, а в други представлява дифузно засягане на дадена част на тялото.

Микроскопски бива няколко вида:

1.Капилярен– срещащ се като малък възел, 1-2 см в диаметър разположен под кожата или лигавицата. Лимфните възки са разширени, покрити е един ред епителни клетки.
Просветите им са изпълнени с розовооцветено съдържимо, в което липсват еритроцити.

2.Кавернозен– при него лимфните съдове са силно разширени с пещерист вид, покрити с ендотелни клетки. Кухините са разделени от прегради. Наблюдава се под формата на възли с дифузно задебеляване на органа.

Най-често се среща по устните и езика, поради което тези органи се увеличават на размер. Увеличаването на устните се нарича: macrocheilia, а на езика- macroglossia.

Lymphangioma colli cysticum представлява единична или множествена киста с гладки стени. Микроскопски се вижда, че просветите на лимфните съдове са много силно разширени с вид на големи кисти, стените на които са покрити с един ред ендотелни клетки. Понякога в преградите между кистите се открива струпване на лимфоцити.
Среща се

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Доброкачествени тумори