Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Ленватиниб при рецидивиращ или метастатичен аденоидно- кистичен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
18.04.2019

В клинично проучване на фаза II, публикувано в Journal of Clinical Oncology, Tchekmedyian et al, са установили, че мултитаргетния тирозин киназен инхибитор- левентиниб проявява активност при  рецидивиращ или метастатичен аденоидно- кистичен карцином.

Подробности за изследването

В проучването,  са били оценявани 32-ма пациенти в  Memorial Sloan Kettering Centre, които са имали рецидивиращ или метастатичен аденоидно- кистичен карцином за всяка локализация с рентгенографска или симптоматична прогресия и са били лекувани с ленватиниб 24 mg перорално дневно.

Допускало се е предишно лечение, с изключение на левентиниб.

Първичната крайна точка е била общата честота на отговор. Проучването е трябвало да се счита за положително, ако имало 4 или повече отговора появили се сред общо 32-та пациенти.

Като цяло, 78% от пациентите са имали аденоидно- кистичен карцином на големите или малките слюнчени жлези, а 96,9% са имали отдалечени метастази.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars